I fjor sommer fikk Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål nytt navn – Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser – og utvidet mandat. Utvalget, som undertegnede leder, skal nå også gi faglige vurderinger og råd om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn, samt gi en årlig, kort uttalelse om disse vurderingene.