Forrige uke kom ferske inflasjonstall fra Statistisk sentralbyrå. De viste at veksten i de norske konsumprisene (KPI) dempet seg til 5,4 prosent for juli. Kjerneinflasjonen, altså KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, som Norges Bank er mest opptatt av når de setter renten, endte på 6,4 prosent, ned fra syv prosent i juni.