Gisle James Natvik

Professor ved Handelshøyskolen BI

Inflasjon? Hvorfor kan ikke politikerne heller bry seg om det som er viktig?

Politikere benytter kompliserte inflasjonsresonnement med tynt faglig belegg, mens de ignorerer de grunnleggende argumentene som står seg best. Hvorfor?

Publisert: Oppdatert:

2023 er et dårlig år for nye, storslåtte prosjekter som «Hele Norge eksporterer» – ressurstilgangen blir ekstraordinært knapp, skriver Gisle James Natvik.
2023 er et dårlig år for nye, storslåtte prosjekter som «Hele Norge eksporterer» – ressurstilgangen blir ekstraordinært knapp, skriver Gisle James Natvik. (Foto: Fartein Rudjord)