I 2001 innførte Norges Bank et inflasjonsmål for pengepolitikken. Enkelt sagt: Dersom prisveksten overskrider et fastsatt mål, skal renten settes opp. Motsatt er det når prisveksten er under målet, da skal renten settes ned. Målet i dag er en vekst i konsumprisene (kpi) nær to prosent.