Det er en urovekkende stemning i verdensøkonomien: verdens nest største økonomi har vært totalt nedstengt i godt over en måned på grunn av et svært smittsomt virus. Et delvis lammet Asia er isolert fra Kina, og som en følge av det etterspørres det mindre råvarer, blant annet olje og gass. En mulig pandemi rammer allerede internasjonal handel og sender nå både råvarepriser og internasjonale børser nedover i frykt.

På den andre siden av kloden er det et lite land langt her oppe i nord som har vokst seg stort og rikt på olje og gass.