Knut Anton Mork

Professor emeritus ved NTNU og Handelshøyskolen BI, og makroøkonomisk rådgiver, Garantum Norge AS

Kronikk: Sentralbankenes mørke hemmeligheter

Inflasjonsforventningene er nok viktige, men rollen de spiller er uklar i teorien og hva som styrer dem i praksis vet vi for lite om.

Publisert: Oppdatert:

Hverken folk eller næringsdrivende flest har noen klar forståelse av hva som kan ventes av generell inflasjon, skriver kronikkforfatteren.
Hverken folk eller næringsdrivende flest har noen klar forståelse av hva som kan ventes av generell inflasjon, skriver kronikkforfatteren. (Foto: Fartein Rudjord)