Steinar Holden

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Økt markedsmakt svekker økonomien

Mange store bedrifter har betydelig markedsmakt og setter høye priser. Det fører til lavere reallønn og mindre investeringer.

Publisert: Oppdatert:

Økende markedsmakt og store prispåslag i næringslivet er også relevant for hvordan skattesystemet bør utformes. Skattekonkurranse mellom land har ført til en stadig reduksjon i satsene for selskapsskatten, både i Norge og andre land.
Økende markedsmakt og store prispåslag i næringslivet er også relevant for hvordan skattesystemet bør utformes. Skattekonkurranse mellom land har ført til en stadig reduksjon i satsene for selskapsskatten, både i Norge og andre land. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)