Oljenedgangen som satte inn for fem år siden er i ferd med å bli historie. Den startet med at oljeinvesteringene tok til å falle mot slutten av 2013, for så å bli forsterket av et kraftig fall i oljeprisen gjennom siste halvdel av 2014.