Terje Erikstad

Terje Erikstad er innholdssjef i Dagens Næringsliv.

Havet gir kysten et forsprang

Havnæringenes andel av verdiskapingen har falt. Likevel gjør kystfylkene det langt bedre enn innlandsfylkene.

Publisert: Oppdatert:

Fiskeri og akvakultur er den ene av de fire havbaserte næringene som virkelig er en suksess over tid Her fra Skogsholmen på Helgelandskysten.
Fiskeri og akvakultur er den ene av de fire havbaserte næringene som virkelig er en suksess over tid Her fra Skogsholmen på Helgelandskysten. (Foto: Rune Ytreberg)