Feil valg kan gi store kutt i pensjonen din. Ny tjeneste hjelper deg å styre unna pensjonssmellen.

Snart skal det bli lettere å sammenlikne egenskapene ved de ulike pensjonsproduktene. Da blir det lettere å gjøre informerte valg.

I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag bevilget regjeringen ekstra midler for å utvikle Finansportalen. En av de planlagte nyvinningene er en nøytral nettside om pensjonsprodukter.

- Med stadig flere på innskuddspensjon, og med aksjebaserte fripoliser, er en pensjonsportal helt nødvendig for at kunden ikke skal «drukne» i leverandørenes salgspropaganda, sier daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren.

For noen år siden utarbeidet den uavhengige rådgiveren en analyse for Forbrukerrådet, som konkluderte med at nytteverdien en pensjonsportal vil være stor.

- Kan gi stor reduksjon i din pensjon

- Nå når stadig flere selv må ta ansvar for sin pensjon,  innskuddsbasert pensjon kontra ytelsesbasert, er det å gjøre riktig valg av pensjonsprodukter utrolig viktig, sier administrerende direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Et feil valg i dag, kan gi stor reduksjon i din pensjon mange år frem i tid. Dette skyldes det lange tidsspennet pensjonen innbetales inn over. En prosent for høyt forvaltningsgebyr, kan gi mange prosent lavere pensjon når du når pensjonsalder, sier Randi Flesland.

- Kan bety veldig mye for folks pensjonsinntekt

Daglig leder og redaktør Elisabeth Realfsen i Forbrukerportalen sier de nå for alvor kan sette igang med utviklingen av en tjeneste som kan hjelpe forbrukerne med å finne best mulig pensjonsprodukter, og som også kan anspore forbrukerne til å flytte pensjonssparingen sin.

- Det første som peker seg ut er produkter som i dag i prinsippet kan flyttes og kan bety veldig mye for folks pensjonsinntekt, men som mange ikke er klar over kan flyttes, sier Realfsen, og mener det kan være naturlig å begynne med kalkulatorverktøy for fripoliser med- og uten investeringsvalg og pensjonskapitalbevis.

  • Fripolise: Slutter du i jobb der du har opptjent ytelsesbasert pensjon, får du med deg en fripolise.
  • Pensjonskapitalbevis: Hvis du slutter i en jobb hvor du har opptjent innskuddsbasert pensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis.

- Vi skiller mellom hva som faktisk er pensjonsprodukter, der du ikke står fritt til å velge uttakstidspunkt, og andre produkter som også markedsføres som pensjonsparing, men som egentlig ikke er det, fordi du står fritt til å bestemme uttakstidspunktet selv, for eksempel aksjefond, sier Realfsen.

1. september ble det åpnet for aksjebaserte fripoliser. Det betyr at vi kan bestemme at pengene i en fripolise skal plasseres i aksjer.

- Selv om dette kan være gunstig for noen kunder, er det ingen tvil om at det er særdeles gunstig for alle forsikringsselskapene.

- Det er betenkelig å basere så viktige avgjørelser på råd fra en bransje som har store økonomiske interesser i at rådene blir fulgt, sier Bergo.

- Unødvendig

Finans Norge mener hele nysatsingen er overflødig.

- Det er viktig med god og nøytral prisinformasjon for at forbrukerne skal kunne orientere seg godt i markedet. På pensjonsområdet foreligger dette allerede gjennom avkastningsportalen på Norsk Pensjon sine nettsider. Den er samordnet med NAV, slik at samlede pensjonsrettigheter fremkommer, direktør for kommunikasjon og samfunn Jan Erik Fåne i Finans Norge.

I tillegg til en oversikt over tilbydere i innskuddspensjonsmarkedet gir norskpensjon.no også mulighet til å sammenligne historisk avkastning på profiler der bedriftene har sine innskuddspensjonsordninger plassert.

- Vi mener dette er et bedre tilbud, og at det er unødvendig å bruke ressurser på å bygge opp parallelle portaler, sier Fåne.

- Vi planlegger ikke å skape en parallell løsning til Norsk Pensjon. Vi planlegger å utvikle en digital løsning til bruk før kjøp og ved bytte  av pensjonsprodukter, i første omgang for de produktene der forbrukeren står «alene» som forbruker i sine vurderinger og valg, sier Realfsen.

 

Les også:
Slik påvirker statsbudsjettet din økonomi

Prioriterte pensjonssparing for å sykle

Derfor er boligen den perfekte pensjonssparingen

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.