Koronapandemien har så langt tatt mer enn fem millioner liv, gitt alvorlige tilbakeslag i verdensøkonomien og bidratt til økt ulikhet. Få så for seg et slikt menneskelig og økonomisk omfang av en helsekrise, selv om epidemiologer og helsemyndigheter lenge har advart om muligheter for en global pandemi.