Skatt er dumt når det er vridende – når det tar fra oss motivasjonen til å skape verdier: bake størst mulig kake. Altså det vi økonomer kaller effektivitet.

Og fordi ekstra utgifter i Norge er finansiert med vridende skatter, er det dyrt å la staten vokse – høyere utgifter betyr høyere skatt som betyr mindre effektivitet. I offentlige prosjekter brukes et anslag på denne merkostnaden ved skattefinansierte midler, tjue prosent.