Svein Harald Øygard, sosialøkonom, senior partner på corporate finance i Sparebank 1

Mer enn dobbelt så vanskelig

Halvering av statsbudsjettets handlingsrom for «satsinger» blir virkeligheten de neste fire årene, uansett valgutfallet.

Publisert: Oppdatert:

Ved vekst i økonomien, også etter korreksjon for lønns- og prisstigning, vil skattegrunnlaget øke. Dette gir grunnlag for utgiftsøkninger eller skattelettelser, skriver forfatteren.
Ved vekst i økonomien, også etter korreksjon for lønns- og prisstigning, vil skattegrunnlaget øke. Dette gir grunnlag for utgiftsøkninger eller skattelettelser, skriver forfatteren. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)