Moderne sentralbanker streber etter å fremstå som åpne. Norges Bank er intet unntak, og lå for en tid tilbake godt foran i feltet med flere nyvinninger på kommunikasjonsfronten. Viktigst var grepet høsten 2005, da banken begynte å publisere en prognose for sitt eget styringsinstrument, den såkalte rentebanen.

De store sentralbankene nøyde seg på den tiden med forsiktige hint om tempoet i rentehevingene, eller skydde fullstendig unna ethvert hint om sine fremtidige politikkvalg.