Etter at denne ukens sentralbankmøter er unnagjort, har vi trolig lagt så godt som hele renteoppgangen i rike land bak oss. Inflasjon og lønnsvekst er fortsatt altfor høy, og arbeidsledigheten er svært lav. Men kurvene har snudd og veksten er dempet.