Etter først å ha kollapset under pandemien, har oljeprisen igjen økt kraftig: først da etterspørselen tok seg opp i takt med at verden gradvis åpnet mer opp, og så med økt geopolitisk uro og påfølgende krig i Ukraina denne våren.