Kronikk: Det hjelper lite om skattereglane i teorien er gode dersom ingen forstår dei

Skattesystemets verknad på økonomien avheng av korleis folk faktisk oppfattar og tilpassar seg reglane, ikkje av korleis teorimodellar seier at folk burde oppføre seg.

Det er lang veg frå teorimodellane på papiret til ein skatteregel er ferdig utforma og implementert, skriv Annette Alstadsæter.
Det er lang veg frå teorimodellane på papiret til ein skatteregel er ferdig utforma og implementert, skriv Annette Alstadsæter.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 2. February 2022, kl. 11.00Oppdatert 2. February 2022, kl. 11.00