Ulikhet og skatt

De fleste av oss bør være enige om at vi isolert sett ønsker oss mindre ulikhet. Det taler mot å fjerne formuesskatten, men den bør likevel reformeres.

Publisert: Oppdatert:

LITEN GEVINST. Den økonomiske gevinsten ved å komme i jobb er liten for mange trygdede med forsørgeransvar og inntektsmuligheter under gjennomsnittet. Foto: Frank May,
LITEN GEVINST. Den økonomiske gevinsten ved å komme i jobb er liten for mange trygdede med forsørgeransvar og inntektsmuligheter under gjennomsnittet. Foto: Frank May, (Foto: NTB scanpix)