Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Kronikk: Ulikhetsdebatt på feil spor

Ulikhetsdebatten bygger for ofte på feil premiss. SSB må fjerne usynlighetskappa som holdingselskapa nå legg rundt dei offisielle ulikhetsmåla.

Publisert: Oppdatert:

Dei offisielle tala på inntektsulikhet frå SSB seier lite om den reelle utviklinga i ulikhet, skriv Annette Alstadsæter.
Dei offisielle tala på inntektsulikhet frå SSB seier lite om den reelle utviklinga i ulikhet, skriv Annette Alstadsæter. (Foto: Kristin Svorte)