Kva er ein person?

Det er ganske greitt å svare på når det gjeld fysiske personar. Vi er den vi er, og vi får i Norge ved fødsel eit personnummer som følger oss livet ut i alle offentlig system, som vår unike identifikator.

Men i tillegg så har vi juridiske personar, som ifølge Store Norske Leksikon er «rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men en stat, kommune, fylkeskommune, selskap, institusjon, stiftelse, forening eller lignende».