Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Kronikk: Forby skalselskap

Selskap utan reell aktivitet bør ikkje behandlast som eigne juridiske personar, og bør for alle praktiske formål forbys.

Publisert: Oppdatert:

Fjerning av revisorplikt for mindre aksjeselskap flyttar kontrollkostnad fra selskap til Skatteettaten, skriv Annette Alstadsæter.
Fjerning av revisorplikt for mindre aksjeselskap flyttar kontrollkostnad fra selskap til Skatteettaten, skriv Annette Alstadsæter. (Foto: Øyvind Elvsborg)