Hemmeleghaldet som skatteparadis tilbyr, er ei ettertrakta vare. Det legg til rette for skatteunndraging, men også korrupsjon, kvitvasking og anna kriminalitet. For fyrste gong er det nå mogleg å få full oversikt over kven som har eigedomar i eit skatteparadis.

Den Washington-baserte tankesmia Center for Advanced Defense Studies jobbar med data-basert analyse av globale konflikt- og sikkerhetsspørsmål og har mottatt lekka data på eigarar av over 800.000 eigedomar i Dubai i 2020.