Detaljerte opplysingar om formue blir samla inn av Skatteetaten for å rekne ut kva kvar enkelt skal betale i formuesskatt. Denne informasjonen er også viktig for kontroll, statistikkformål, politikkutforming og transparens.