Annette Alstadsæter

Annette Alstadsæter, professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskatten har ein fortreffelig bi-effekt: informasjon. Bare spør danskane om kor viktig det er.

Publisert: Oppdatert:

Godt statistikkgrunnlag og korrekt informasjon om faktisk ulikhet er heilt nødvendig for å kunne foreta reell omfordeling. Ein klassifiserer ikkje ein person med låg inntekt som fattig dersom han samtidig har formue over eit gitt nivå.
Godt statistikkgrunnlag og korrekt informasjon om faktisk ulikhet er heilt nødvendig for å kunne foreta reell omfordeling. Ein klassifiserer ikkje ein person med låg inntekt som fattig dersom han samtidig har formue over eit gitt nivå. (Foto: Per Ståle Bugjerde)