– Ved å ha fullstendig særeie, slipper man alle problemene knyttet til skjevdeling. Det er ikke til hinder for at partene i fellesskap kjøper en felles bolig og bidrar med like mye penger og lån hver. Generelt er det mye enklere enn å klarlegge en skjevdelingsproblematikk, mener han.

Hvis du vil skille deg. Tenk deg godt om før du går til retten.

Lagdommer Per Racin Fosmark i Borgarting lagmannsrett sier det fort kan gå tre-fire år før man får en endelig avgjørelse i retten dersom motparten insisterer på å anke alle avgjørelser fra tingrett til Høyesterett.

– Det er ikke tvil om at enkelte ektefeller som taper i tingretten bevisst anker til lagmannsretten for å trenere, sier han.

– At det er en belastning for dem det gjelder, er det ingen tvil om. Men i et rettssamfunn der du har krav på å få prøvd saken i flere instanser, ligger det i kortene at det må gå noe tid, sier Fosmark.

Koster mer enn oppgjøret

Han viser til at det fort kan bli dyrt for partene med langtekkelige rettsprosesser.

– Vi opplever jo skifteoppgjør der advokatomkostningene i tingretten og lagmannsretten totalt sett utgjør mer enn det man egentlig tvistes om økonomisk. Det er jo en ganske fortvilet situasjon, sier han.

Han anbefaler å legge bort følelsene når fellesboet skal gjøres opp, selv om det kan være vanskelig.

– Plutselig skal en ny person sove i sengen i hjemmet du har hatt for å si det litt rett ut. Jeg forstår veldig godt at det kan gi veldig sterke følelser. Men når man kommer over den akuttfasen der følelsene er veldig sterke og det begynner å roe seg litt, bør man tenke seg nøye om før man kjører prinsipper og havner i retten, sier Fosmark.

Ingen følelser i retten

For i retten tas det ikke hensyn til følelser.

– Når vi skal skrive dom, er vi nødt til å holde oss til lovens regler og den rettspraksis som foreligger. Det er ikke slik at vi plutselig kan gjøre en rimelighetsvurdering og si at da gjør vi det sånn og sånn i dette tilfellet. For sånn er ikke ekteskapsloven, sier Fosmark og viser til at lover som skal gjelde alle ofte er tilpasset «normaltilfellene».

– Men folk er så forskjellige, så man kan ikke unngå enten det er arv eller skilsmisse, at reglene i en gitt situasjon kan slå urimelig ut, sier han

Da er det lettere å skreddersy et oppgjør tilpasset det enkelte skilsmissepar i rettsmegling før en eventuell rettssak, mener Fosmark.

Slike meglinger ledes av dommere enten fra tingrett eller lagmannsrett. I tillegg har man mulighet til å velge advokatmegling.

Les også:

Slik påvirker klærne tankegangen din

- Å ha en mastergrad i ledelse betyr ikke at du kan lede et stort børsnotert selskap

Derfor velger de unge studiene de gjør  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.