Til stor overraskelse har regjeringen brått valgt å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Som del av en systematisk omlegging av skattesystemet er dette kjærkomment. Med unntak av miljøutslipp, finnes det omtrent ingen annen skattebase enn grunnrenter som det er åpenbart fornuftig å skattlegge. Innen økonomifaget finnes det uenighet om det meste, men akkurat her er det liten uenighet.

Mer tvilsom er måten dette har skjedd på. Det ser ut som om regjeringen har lett etter penger for å finansiere høyt, offentlig forbruk, og i den prosessen gjenoppdaget en skatt de selv var imot da de satt i opposisjon.