Rundt om det ganske land blir det nå feira korona-forsinka konfirmasjonar. Stolte føresette held talar om at konfirmanten nå har gått over i dei vaksnes rekker og skal finne sin eigen veg.

I min naivitet har eg trudd at det første store vegvalet som ungdomane står ovanfor er val av vidaregåande skule.