Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Kronikk: Postnummer trumfar karakterar

Fylkespolitikarane fjernar ungdomanes fridom til å sjølv velge vidaregåande skule.

Publisert: Oppdatert:

I 2019 hadde ni fylke fritt skuleval og karakterbasert opptak innan fylket, fem fylke hadde fritt skuleval innan avgrensa geografiske regionar, og fire fylke brukte nærskuleprinsippet som opptaksmetode.
I 2019 hadde ni fylke fritt skuleval og karakterbasert opptak innan fylket, fem fylke hadde fritt skuleval innan avgrensa geografiske regionar, og fire fylke brukte nærskuleprinsippet som opptaksmetode. (Foto: Ida von Hanno Bast)