I mandagens utgave av DN skriver Robert Skidelsky at det er på tide med en oppdatering av økonomifaget- og pensum. Han nevner mange grunner til at utdanningen er utdatert - og ikke minst hvorfor misnøyen øker hos studentene.

NHH-rektor Frøystein Gjesdal kjenner seg igjen i mange av spørsmålene som Skidelsky stiller - men han er veldig uenig i måten de presenteres på:

– Jeg synes Skidelsky er utrolig bastant, sier Gjesdal til DN.

Samtidig mener han at kritikken mot historieløse økonomer må bli tatt alvorlig.

For spesialiserte økonomer

- Det kan godt være at nyliberalistisk teori dominerer, men den er ikke enerådende, sier Gjesdal. Han mener at bachelorutdanningen på NHH favner bredt med mange valgfag og muligheter for spesialisering.

- Kritikken om at vi må trekke inn andre fagområder mener jeg er feil - dette blir allerede gjort. Men det kan være at vi i dag mangler økonomer med det store overblikket, sier Gjesdal.

Rektoren sier at det er mange økonomer som er veldig spesialiserte. Om dette er et krav som har blitt etabler gjennom arbeidsmarkedet synes Gjesdal det er vanskelig å si noe om.

Det er ikke første gang problemstillingen er blitt luftet. Tidligere i år skrev professor ved UiO Kalle Moene og PhD-stipendiat ved University of Cambridge Jostein Løhr Hauge innlegg i debatten:

Moene: Et fag i krise

Løhr Hauge: Et fag i fornektelse

Vil ikke tilbake til synsing og vage utsagn

– Det er ikke riktig at faget ikke har tatt innover seg bidrag fra andre fag, sier Steinar Strøm, Professor på UiO ved avdeling for økonomi.

Han sier at han kan være enig i at den makroøkonomiske delen av forskning og undervisning har hatt en noe urealistisk tilnærming til makroøkonomiske problemer, men dette har bedret seg. Han er derimot helt uenig i at bruk av matematikk og statistikk er noe som må unngås i økonomers analyser av samfunnsproblemer:

- Den kritikken kommer med jevne mellomrom også i Norge, og har like lite for seg nå som før. Å satse på den østerrikske skolen og post-keynesiansk analyse vil bevege faget tilbake til synsing og altfor vage og upresise utsagn, sier Strøm.

Professor Alexander W. Cappelen ved NHH sitter med en annen forståelse av problemstillingen:

- Problemet er ikke at økonomiutdannelsen har blitt for vitenskapelig. Problemet er heller at utdannelsen i for liten grad har fanget opp den utviklingen som har skjedd i faget de siste tiårene, sier Cappelen. Han mener at økonomifaget har gått fra å være et teoretisk fag til å bli et mer empirisk fag. Økonomifaget hevder han har åpnet seg for andre fagfelt, men det er ikke perfekt:

- Faget må bli flinkere til å få frem koblingen til andre fagfelt. Her foregår det heldigvis en positiv utvikling, spesielt med hensyn til psykologi og andre samfunnsfag, sier Cappelen.

- Økonomiutdannelsen er det faglige grunnlaget til mange av dem som senere i livet blir sentrale beslutningstakere i samfunnet, derfor er det både viktig og naturlig at man har en debatt om innholdet, forteller Cappelen.

Uenige studentforeninger

Leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) Dina Mikalsen sier at det i større grad er strukturelle spørsmål knyttet til utdanningen på NHH enn det faglige.

– Studentene virker fornøyde med innholdet og de mulighetene man har til å tilpasse egen utdanning, sier Mikalsen. Hun ser ikke at kritikken Skidelsky kommer med treffer NHH, som nylig hadde hele bachelorprogrammet oppe til vurdering. Der også studentene kunne komme med innspill:

– Det blir spennende å se om våre ønsker har blitt hørt, sier Mikalsen.

Til forskjell fra sin motpart på NHH er leder i BI Studentsamfunn Sentralledelsen (BIS) Andreas Fredriksen enig i kritikken Skidelsky kommer med:

– Ikke bare undervises det for lite i forskjellige økonomiske teorier, men man har også låst seg til at det er én måte alt kan gjøres på, sier BIS-lederen. Han understreker at det er systemet på tvers av skoler han er kritisk til - ikke bare BI.

– Det er ingen tvil om at enkelte fag er preget av økonomiteoretisk subjektivitet - og dette er noe vi som studentorganisasjon alltid vil kjempe mot, sier Fredriksen. Han sier det alltid vil være enkelte fag som kan forbedres, enten fordi de er utdatert eller undervises feil.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.