Opptaksutvalget har fått et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gi anbefalinger til et nytt regelverk for opptak til høyere utdannelse. Det er en viktig oppgave. Her er noen tanker om regelverket og forslag til endringer.

Karakterer fra videregående skole har en sentral rolle i rangeringen av søkere til høyere utdannelse.