I 2003 hadde nordmenn over 67 år i gjennomsnitt 41.000 kroner i gjeld. Ti år senere har gjennomsnittet økt med 291 prosent til 162.000 kroner, ifølge SSB.

Noe av gjeldsveksten hos eldre skyldes Tor Sandvik. I 2005 kom siviløkonomen og tidligere partner i Sunndal & Collier på markedet med produktet LittXtra. Det er et lån som tilbys de over 60 år. Lånet tas opp med pant i huset på inntil 40 prosent. Det betales ikke renter eller avdrag, og egner seg særlig for eldre med lav inntekt og store boligverdier.

Lånet gjøres opp når man flytter permanent ut av huset. Boligen selges, banken får tilbake lånet sitt hvis hussalget innbringer mer enn lånet.

På de ti årene låneproduktet har eksistert har ni banker startet å tilby produktet, sist ute er Obos-banken og Sandnes Sparebank. Tilsammen er det lånt ut 3,8 milliarder kroner til eldre som ønsker å nyttiggjøre seg ledig pant i boligen.

– Salget går jevnt og trutt. I en periode etter finanskrisen gikk det tregere, men nå er det grei takt igjen, sier Sandvik.

Foreløpig har tapene på lån vært forsvinnende liten. Ikke så rart. De siste ti årene har boligprisene i Norge i gjennomsnitt steget med nær 85 prosent. Det betyr at bankene tar liten risiko når seniorlånene gis med maksimalt 40 prosent pant i huset.

– Der lånene har gitt tap, er der taksten vi satt på boligen viser seg ikke å stemme. Risikoen for tap øker med folks levetid. Det er først når lånene har gått 20–30 år at vi kan se omfanget av tap, sier Sandvik.

Høy rente for lav risiko

Sandvik har opplevd alt fra sterk skepsis til stor jubel for produktet. Sist ute i den første kategorien er Forbrukerrådet, ved Elisabeth Realfsen i Finansportalen. I en sammenligning av renter på boliglån, finner hun at seniorlånene har 40 prosent høyere rente enn laveste rente på rammelån. Hun mener bankene tar seg altfor godt betalt for en ubetydelig risiko for tap.

– Heldigvis er det ikke nødvendig for seniorer å betale mer enn markedspris for et edruelig rammelån. Det finnes en betydelig mengde billigere alternativer til seniorlånene blant tilbudene om boliglån til vanlige betingelser, sier Realfsen i en artikkel på Finansportalens sider.

Hun møter imidlertid motbør hos Finanstilsynet. Fungerende direktør for bank- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen advarer eldre mot å ta opp såkalte rammelån. På lånet som gis med en sikkerhet på inntil 70 prosent i boligens verdi, trenger man ikke å betale avdrag i løpet av låneperioden, men rentene må betales som vanlig.

– Finanstilsynet ber bankene ta hensyn til at inntektene reduseres både ved pensjonsalderen og når en av ektefellene dør. Dette må bankene vurdere når de innvilger rammelån, både i forhold til betjeningsevne og løpetid. Også den økonomiske utviklingen i samfunnet innebærer risiko, som høyere renter eller fallende boligverdi. Sviktende betjeningsevne kan i verste fall føre til at man må fraflytte boligen. For pensjonister som har behov for å spe på en mager pensjon, vil som regel et seniorlån passe bedre, sier Lind-Iversen.

Får støtte av nobelprisvinner

På spørsmål om den sterke gjeldsveksten hos de eldre, bekymrer Finanstilsynet svarer Lind-Iversen:

Gjelden for de eldre over 70 har økt, men er fremdeles lav. De eldste har de største finansielle bufferne, med høye bankinnskudd i forhold til gjeld.

Rådgiver i Seniorsaken og forfatter av boken «Gode råd om personlig økonomi», Dag Bredal mener Forbrukerrådet er helt på viddene når de fraråder eldre å ta opp seniorlån. Han viser til at tidligere nobelprisvinner i økonomi, professor Robert C. Merton mener denne type lån vil bli en av de viktigste finansordningene for pensjon i fremtiden.

– Nobelpristageren har de senere år forsket på pensjonsfinansiering og livssyklus-økonomi. Hans anbefalte finansieringsmodell er sammenlignbar med seniorlånet: Lånet opprettes med boligen som sikkerhet og låntager betaler ikke renter og avdrag så lenge man bor i huset. Oppgjøret skjer når du dør. Arvingene kan overta eiendommen mot å gjøre opp lånet på vanlig måte, sier Bredal.

Les også:

Kjøper eneboliger til mellom 11 og 12 millioner uten å blunke  

Salt for Norge  

Mistet oljejobben etter 29 år i bransjen - nå satser han 100 % på hobbyen sin  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.