Mack Ølbryggeri ferdigstilte sitt nye bryggeri i Nordkjosbotn i Troms høsten 2012. Bryggeriet har kostet over 300 millioner kroner. Oppstartsproblemer for det nye bryggeriet i skal være årsaken til at fjorået ble enda en utforbakke økonomisk.

- Innkjøringsproblemer i det nye bryggeriet har forårsaket leveringsproblemer, tapt salg og økte kostnader, forteller administrerende direktør i Mack Harald Bredrup.

Med en omsetning på 578 millioner kroner, endte bryggeri opp med et underskudd før skatt på 14,9 millioner kroner i 2013.

Tappeproblemer

Forsinkelser i byggingen av det nye bryggeriet ga Mack problemer med å lavere varene i fjorårets første kvartal. «Dette har medført tap av markedsandeler på øl gjenom hele 2013» skriver styret i årsberetningen. Problemer med tappingen i det nye bryggeriet tvang i fjor Troms-bryggeriet til å kjøpe inn fatøl fra Hansa, noe som skapte oppslag i nord-norsk presse i fjor.

I tillegg har problemer med innkjøp av emballasje ført til økt overtidsbruk, høyt svinn, store kvalitetsproblemer og manglende leveringsdyktighet i store deler av fjorået, skriver Mack-styret i beretningen.

- Hvordan ligger Mack an så langt i 2014?

- Vi har kommet opp på den effektiviteten som var planlagt med det nye bryggeriet, så i år har vi bra vekst og er der vi skal være på kostnadssiden, sier Mack-sjef Bredrup.

Han forventer overskudd i 2014, men ønsker ikke å angi noe tallbestemt anslag for årets resultater.

Hentet egenkapital

Dette er tredje år på rad at verdens nordligste bryggeri går i minus. De siste tre årene har bryggeriet et samlet resultat etter skatt på 63 millioner kroner.

Egenkapitalen pr januar i år var 28 millioner kroner.

Med underskudd i dette tempoet ville egenkapitalen blitt spist opp i løpet av våren 2015.

Eierne valgte derfor å spytte inn 15 millioner kroner i en emisjon i februar i år, for å styrke egenkapitalen. Bryggerisjefen Harald Bredrup eier en tredel av Mack gjennom sitt familieselskap og bladde dermed opp 5 millioner kroner i emisjonen.

- Bør nordlendingene være bekymret for om Mack vil overleve de neste årene?

- Det viktigste er å skape en positiv drift, og det føler vi at vi er på vei til. Men den likviditetsmessige prosessen vi har vært igjennom, er krevende.  Vi er avhengige av å lykkes med grepene vi gjør på balansen, sier Bredrup.

- Har det vært fare for konkurs?

- Vi vurderer det dit hen at det ligger store underliggende verdier i balansen, og det var også utgangspunktet for at investeringen i nytt bryggeri ble gjort i utgangspunktet.

- Så, nei?

- Det er krevende likviditetsmessig, men nå er vi i en fase med positiv drift, og det er det viktigste grepet vi har gjort, svarer Bredrup.

Selger eiendom

I årsberetningen fremkommer det at selskapet i løpet av 2013 har vært i forhandlinger med konsernets hovedbankforbindelse på grunn av finansielle utfordringer. Likviditetsskvisen skal skyldes byggingen av det nye bryggeri i Nordkjosbotn. En vedtatt handlingsplan for å bedre likviditeten, innebærer delvis salg av bryggeriets eiendom i Mack-kvartalet midt i Tromsø sentrum.

- Det er ikke gjennomført eiendomssalg, men vi jobber videre med hvorvidt dette skal gjøres og eventuelt når, sier Bredrup.

Les også

Straffer Mack med boikott

Mack gleder seg imidlertid over at en negativ trend i ølmarkedet ble brutt i 2013. Ølsalget vokste med 1,5 prosent etter en god nord-norsk sommer i fjor. Bryggeriet har også salgsvekst innen vann (2,8 prosent) og cider (6,8 prosent), mens brussalget falt en halv prosent i løpet av fjoråret.

I Macks regnskaper er salgsinntektene delt inn geografisk i «Nord-Norge» og «Øvrige Norge». Førstnevnte marked absorberer 96 prosent av Macks brygg.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.