Olje- og energidepartementet har mandag sendt ut tilbud til 11 oljeselskaper om andeler i hele eller deler av 47 blokker fordelt på ni utvinningstillatelser i Barentshavet og tre i Norskehavet i 24. konsesjonsrunde, skriver departementet i en pressemelding mandag.

11 selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde, seks av selskapene blir tilbudt operatørskap, heter det i meldingen.

– Gjennom 24. konsesjonsrunde får vi utforsket mer av vårt lovende leteareal i nord og dermed lagt til rette for at nye funn blir gjort. Konsesjonsrunden er en bekreftelse på at oljeselskapene ser muligheter for ytterligere lønnsom petroleumsaktivitet i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Som en oppfølging av Jeløya-erklæringen vil det i de to utvinningstillatelsene som tilbys nærmest Bjørnøya bli stilt vilkår om at leteboring i oljefrende lag ikke skal skje i perioden 1. april til 15. august, selv om det ikke var en del av utlysningen.

Området nærmest Bjørnøya er et lite kjent leteområde. Den neste konsesjonsrunden der ytterligere areal i dette området er aktuelt for tildeling vil være 25. konsesjonsrunde. Denne konsesjonsrunden vil ikke bli gjennomført før revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er ferdig behandlet, opplyses det.

Følgende tilbud er gitt til seks operatører, med antall operatørskap i parentes: Norske Shell (1), AkerBP (2), Equinor (5), Lundin Norway (1), OMV Norge (1), Spirit Energy Norge (2).

Tilbud til elleve rettighetshavere, med antall andeler i parentes, inkludert andeler som operatør: Norske Shell (1), AkerBP (6), DEA Norge (2). Equinor (7), Idemitsu Petroleum Norge (1), Lundin Norway (3), M Vest Energy (1), OMV Norge (1), Spirit Energy (4), VNG Norge (1), Wintershall Norge (1).(Vilkår)

Advokater på høye hæler
Et årlig arrangement i Chicago kalles "Walk a mile in her shoes".
01:11
Publisert: