Fem av verdens kraftigste slepebåter har vært med på å dra Aasta Hansteen drøye 500 nautiske mil i det som ifølge Sysla er det mest omfattende slepeoperasjonen som er gjort i Norge siden Troll-plattformen ble transportert til feltet i 1995.

23. april, nøyaktig elleve dager etter at slepebåtene dro fra Stord, var plattformen på plass. Fortsatt gjensto imidlertid det omfattende arbeidet med å ankre den opp.

Mandag, nøyaktig en uke senere, er plattformen festet med 17 anker og over 40.000 meter med ankerliner på 1.300 meters dyp. Med det er den godt nok forankret til å stå imot en hundreårsstorm.

Helge Hagen, prosjektleder for marine og subsea i Statoil, er overrasket over hvor effektivt de drøyt 250 ansatte som har vært involvert i prosessen har jobbet så langt.

– Nå er jeg litt satt ut, egentlig. Operasjonen så langt har gått ekstremt bra. Det er en fremragende innsats som er gjort både av vårt team, Subsea 7 som har koordinert operasjonen og leverandørene. Det er fint å se at forberedelsene vi har gjort har vært riktige, sier Hagen.

Operasjonen er imidlertid ikke helt ferdig, og Hagen vil ikke feire på forhånd.

– Jeg er hele tiden opptatt av å si at operasjonen er veldig vellykket så langt. Alt kan snu seg i løpet av en brøkdel av et sekund. Gjør vi en feil og en person blir skadd, faller alt i grus, sier han.

(©NTB)(Vilkår)