Oljegiganten BP har oppdatert sitt anslag over verdens samlede oljereserver.

Og ifølge BP har verden per i dag olje i ytterligere 53 år og fire måneder, fremgår det av selskapets årlige oppdaterte energistatistikk. Det betyr at det er tomt for olje i verden rundt månedsskiftet oktober-november i 2067, skriver di.se.

Verdens oljereserver har imidlertid økt med 1,1 prosent fra ifjor, tilsvarende 16-17 milliarder fat, ifølge BPs beregninger.

Totalt er samlede oljereserver nå 1688 milliarder fat, og med dagens produksjonstakt på i underkant av 90 millioner fat per dag vil altså oljen rent matematisk rekke i drøyt 50 år til.

Les også: Er toppen nådd?

Skiferolje øker

At verdens oljereserver har økt det siste året skyldes skiferoljeboomen i USA. Her har BP ifølge usatoday.com anslått reservene til 44,2 milliarder fat, som er 26 prosent mer enn hva oljegiganten trodde for ett år siden.

Anslagene er høyere enn de offisielle anslagene fra energimyndighetene i USA som lyder på 33,4 milliarder fat.

Men andre mener USA kan hente opp mye mer skiferolje enn dette. Selskapet Pioneer Natural Resources kom ifølge usatoday.com nylig med estimater for skiferleire-formasjonene Spraberry/Wolfcamp som alene lyder på 75 milliarder fat.

Les også: Avblås rekekrisen

Liggende i bakken?

Selv om verden slik BP ser det bare har igjen oljereserver tilsvarende drøye 53 års forbruk, så er det likevel lite sannsynlig at verden går tom for olje på det tidspunktet. En av årsakene er at det er ventet nye store skiferoljefunn i USA det neste tiåret.

Et spørsmål som imidlertid BP ikke har berørt er om det er mulig eller ønskelig å hente opp alt av verdens oljereserver.

Det internasjonale Energibyrået har slått fast at skal verden ha det minste håp om å begrense oppvarmingen på jorden til to grader, så må minst to tredjedeler av verdens reserver av kull, olje og gass forbli i bakken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:  Krig og konflikter viktigere enn nye funn for Statoil

 

Oljeanalytiker: Dette kan føre til mer olje på markedet

Statoil: Fornybar energi kan ikke erstatte olje og gass

 

- Kan ikke pumpe nok til å legge lokk på oljeprisene   (2011)

På innsiden: Enden er nær   (2010)