Styreleder Morten Garman og styremedlem Erik Henriksen har meddelt at de med umiddelbar virkning fratrer fra styret i Norwegian Energy Company, skriver TDN Finans.

Styret vil i samråd med selskapets valgkomité på egnet tidspunkt vurdere om det skal innkalles til generalforsamling for å foreta eventuelt suppleringsvalg.

Store nedskrivinger

Norwegian Energy Company (Noreco) vil gjøre nedskrivninger på Oselvar- og Huntington-reservene. Oselvar-nedskrivningen vil trolig ikke påvirke kontantstrøm betydelig, mens Huntington-nedskrivning ventes å påvirke kontantbeholdningen i 2015 og videre. Dette gjør det usikkert om selskapet vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser også fra slutten av 2014.

De foreløpige indikasjonene peker mot at Huntington-reservene må skrives ned med rundt 700 millioner kroner og at Oselvar må skrives ned med rundt 100 millioner kroner.

Aksjekursen til selskapet har falt over 60 prosent i siden børsåpning onsdag.

Stenger produksjon

Noreco innså at nedskrivningene er nødvendige etter at selskapet mottok informasjon om en uforutsett nedstengning av Huntington-feltet i oktober.

Huntington-operatør E.ON har mottatt informasjon fra BP som er operatør på CATS (Central Area Transmission System) om at feltet fra 1. oktober vil få begrenset adgang til å eksportere gass. Det vil medføre at Huntington frem til 18. oktober 2014 vil kunne produsere inntil 3.500 fat oljeekvivalenter per dag.

«Deretter vil CATS være stengt for gasseksport fra Huntington fra 18. oktober og ut måneden, og som tidligere indikert, fra 1. november til 5. desember 2014. Det er ikke forventet noe oljeproduksjon fra Huntington i denne perioden», heter det.

«Opplysningene om forlenget nedstenging av Huntington-feltet skaper usikkerhet om selskapet vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser og betingelser i låneavtalene mot slutten av året», heter det videre.

Vesentlig reduksjon

Noreco skriver at E.ONs estimater for 2015 indikerer en «vesentlig reduksjon» sammenlignet med Norecos egne prognoser, og at mer presise estimater trolig vil foreligge i andre halvdel av oktober. Parallelt arbeider Noreco med E.ON og partnerne på Huntington-feltet for å utrede mulige tiltak som kan forbedre produksjonsnivåene.

«Det er ikke nå forventet at denne utviklingen vil ha umiddelbar likviditetseffekt, men vil påvirke selskapets likviditetssituasjon gjennom 2015 og fremover», heter det.

Noreco vurderer nå, sammen med sine finansielle rådgivere Arctic Securities og Pareto Securities, tiltak som vil være påkrevd for å etablere en langsiktig finansiell løsning. Selskapet arbeider også med operatør og partnere i lisensene for fullt ut å forstå de nye reservoardataene og utrede muligheter som kan bedre produksjonen fra feltene.

Les også:
- Det kan bli dramatisk
Mens Oslo lagde "billig-OL" kom det nye krav fra IOC
Vil stoppe stortingsball
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.