Det internasjonale energibyrået (IEA) venter nå at oljemarkedet vil være i balanse først tidlig i 2017.

«Vår analyse av de fundamentale faktorene i oljemarkedet i begynnelsen av 2016 er klar på at det er lite sannsynlig at det vil være en betydelig oppgang i oljeprisen på kort sikt», heter det i IEAs seneste rapport for mellomlang sikt, publisert mandag.

Byrået viser til at vi nå er i en æra hvor det er en overflod av oljeressurser som kan komme til markedet, til priser som ble sett på som usannsynlige for kun få år siden. Samtidig er oljemarkedet virkelig fritt, kanskje for første gang siden oppstarten til industrien.

«Dette innebærer at selv om oljeprisen bør begynne å stige gradvis, vil tilgjengeligheten av ny forsyning sette et tak på hvor fort prisene kan stige og hvor høyt de vil gå», heter det.

Dette gitt at det ikke skjer en uventet kraftig økning i oljeetterspørselen, eller en større geopolitisk hendelse.

Rapporten ser imidlertid risiko for hopp i oljeprisen mot slutten av prognoseperioden fra 2015-2021 som følger av utilstrekkelige investeringer.

Direktør Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer imidlertid konsumentene mot å slå seg til ro med de lave prisene.

- De historiske investeringskuttene vi ser øker oddsen for ubehagelige olje-sikkerhets-overraskelser i ikke altfor fjern fremtid, sier han i en pressemelding mandag.

Byrået skriver at det er spesielt vanskelig å gjøre estimater i den rådende markedssituasjonen, særlig for land utenfor Opec.

«Vårt hovedscenario er at etter et tilbudsfall på 600.000 fat pr dag i 2016 stagnerer produksjonen i 2017, før en innstramming oljemarkedsbalansen og påfølgende prisøkning fører til vekst igjen fra 2018», heter det.

IEA oppjusterer samtidig sine anslag for den globale oljeetterspørselen for 2015 til 2021.

==============================================================

Etterspørsel    2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Nå                    94,4   95,6   96,9   98,2   99,3  100,5  101,6

Endring            +1,1   + 1,1   +1,2  +1,3  +1,4  +1,3

==============================================================

Tilbud eks. Opec2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Nå                       57,7   57,1   57,0   57,6   58,3   58,9   59,7

Endring               +1,1   +0,1   -0,5   -0,6   -0,5   -0,4

==============================================================

Opec-call/lager 2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Nå                    30,1    31,7    32,8    33,4    33,9    34,5   34,8

Endring             0,0   +1,2   +1,7     +1,8    +1,8   +1,7

Les også: Flere arbeidsledige i oljesektoren blir syke
Vil stenge over tusen kullgruver

Oljekommentaren: Skepsis til produksjonsfrys: - Vil neppe ha noen stor betydning (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DN Tv: Sentralbanken har ikke så mye mer igjen å gi
- Sentralbanken har ikke så mye mer igjen å gi
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets kommenterer sentralbanksjefens tale.
03:26
Publisert: