Med sentrale representanter fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet tilstede la konsulentfirmaet Rystad Energy klokken tolv i dag frem en ny rapport som skisserer olje- og gassutviklingen i Nord-Norge.

Rapporten skisserer en rask utvikling av oljeressursene i nord:

  • I 2030 vil Norge ha ni utbygde oljefelter i Nord-Norge.
  • Flere av disse, som Alta/Gotha, Castberg og Hoop er bare såvidt funnet, og i ”Barentshavet Sørøst” er det ikke engang gjort funn ennå.
  • Rapporten anslår at en oljepris på 60-70 dollar er nok til å realisere utbyggingene.
  • Hvis scenariene slår til, vil Norge mot slutten 2030-tallet ha mesteparten av sin olje- og gassproduksjon fra Norskehavet Nord og Barentshavet, også fordi produksjonen i sør vil falle.

Entusiastisk

Styreleder Arvid Jensen i PetroArctic er en av bestillerne bak rapporten.

- Vi går inn i en utvikling hvor Barentshavet og Norskehavet Nord erstatter nedgang i Nordsjøen og befester Norges rolle som en stor petroleumsnasjon, skriver Jensen i en tekstmelding.

Jarand Rystad i Rystad Energy.
Jarand Rystad i Rystad Energy. (Foto: Fartein Rudjord)


Han lar seg ikke tynge av at oljeprisen de siste månedene har rast fra rundt 110 dollar fatet til et nivå på rundt 85 dollar. Han er sikker på at også kostnadene vil komme ned.

- Oljeprisen er fortsatt høy. Kostnadene i Norge har steget uforholdsmessig mye. Den pågående effektiviseringen vil trolig gi gode resultater, sier Jensen.

Leder Jarand Rystad i Rystad Energy mener prognosen er realistisk. Selv om det ikke er gjort funn i Barentshavet Sørøst ennå, baserer han seg på at det vil bli funnet nye volumer, enten der eller andre steder. Han legger også vekt på at andre selskaper enn Statoil er viktigste drivkrefter i Nord, med Lundin og OMV i spissen.

Holder igjen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen er ikke fullt så optimistisk.

- Jeg er ikke like optimistisk til at Barentshavet og Nord-Norge allerede i 2030 vil stå for mesteparten av norsk olje- og gassproduksjon. Jeg tror det kommer til å ta mer tid, sier han.

- Vi har jo noen erfaringer med at ting tar tid. Snøhvit var spesielt. Da holdt en på i 20 år fra funnet ble gjort til utbyggingen ble realisert, sier han.

Snøhvit-utbyggingen tok også lengre tid enn planlagt. Også den pågående Goliat-utbyggingen har tatt betydelig lengre tid enn først anslått. Begge disse prosjektene hadde dessuten kostnadsøkninger på rundt 50 prosent.
Nylig har også Statoil lagt Castberg-prosjektet i Barentshavet på is, fordi det første konseptet ble for dyrt. Jakobsen tror en balansepris på 60-70 dollar er urealistisk.

- Jeg vil nok heller si at 80-90 dollar er realistisk, sier han.

Likevel håper han fortsatt på ilandføring av olje på Veines i nabokommunen Nordkapp, og ikke bare billig-løsninger med lagring og lasting av oljen offshore.

Les også:

– Risiko for betydelig boligprisfall

Ellevte måned på rad med boligprisoppgang

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.