Klokken 10 onsdag slipper Statistisk sentralbyrå (SSB) tellingen som viser oljeselskapenes anslag for årets oljeinvesteringer.

- Det pågående fallet i oljeinvesteringene er hovedårsaken til den svake veksten vi opplever i norsk økonomi, skriver makroanalytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten fra Nordea Markets onsdag.

I forrige undersøkelse, som ble publisert i november ifjor, var årets investeringer ventet å bli 171 milliarder kroner. Det tilsvarer en nedgang på rundt ti prosent sammenlignet med 2015. Norges Bank venter på sin side et fall på 11 prosent i investeringene i år.

- Skulle imidlertid tellingen vise et investeringsnivå ned mot 160 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 15 prosent, vil trolig både vi og Norges Bank nedjustere investeringsanslagene og anslagene for den samlede veksten i norsk økonomi. Det vil trolig også innebære et mer aggressivt tempo på rentekuttene enn Norges Bank tidligere har kommunisert, skriver Bernhardsen.

 

Kan flytte kronen

Investeringstellingen kan gi utslag i markedene, understreker Nordeas makroanalytiker. I morgenrapporten peker Bernhardsen på at kronen er lite endret mot euro, til tross for en markert nedgang i oljeprisen siden tirsdag ettermiddag.

- Oljeinvesteringstellingen i dag kan gi mer bevegelse i krysset, skriver makroanalytikeren.

Akkurat nå koster en euro 9,48 kroner.

- På nedsiden nærmer vi oss viktige nivåer på 9,40. Et brudd her kan åpne for mer nedside, skriver Bernhardsen.

 

Trekker både opp og ned

Seniorøkonom Kyrre Aamdal peker i morgenrapporten fra DNB Markets på at det er flere forhold kan ha påvirket de nye anslagene fra oljeselskapene både positivt og negativt:

  • Ifjor ble det levert inn fire planer for utbygging og drift (PUD). Den siste av disse ble levert inn like før jul (Oseberg Vestflanken 2) og kommer for første gang med i tellingen nå. Det bidrar til oppjustering av anslaget.
  • På den annen side vil ytterligere kostnadskutt og utsettelser kunne trekke anslaget ned. Den lave oljeprisen kan ha understøttet en slik utvikling, men en vedvarende høy dollarkurs kan ha trukket kalkulasjonsprisene noe opp.

- Alt i alt venter vi at anslaget for 2016 vil bli nedjustert til 167,5 milliarder kroner, skriver Aamdal i morgenrapporten fra DNB Markets onsdag.

Dagens telling gir endelige tall for investeringene i 2015 og et oppdatert anslag for årets investeringer. Første anslag på neste års investeringer kommer i neste telling i juni.

Få tallene og reaksjoner fra klokken 10.00 på DN.

Følg markedene i DN Investor

Les også:

- Det vil ikke bli noen avtale om produksjonen  

Telenor er nærmere 5G

Vimpelcom-bestikkelser skal tilbake til Usbekistan

Se DNtv: Er dette Norges nye stjernerestaurant?

 

Er dette Norges nye stjernerestaurant?
Onsdag drysser Michelin-guiden sine stjerner over Norden. Får restaurant Kontrast en?
02:46
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.