Statistisk sentralbyrås oljeinvesteringstelling for andre kvartal ventes å vise at anslaget for samlede investeringer for olje- og gassvirksomheten ventes å bli 163 milliarder kroner i 2016 og 153 milliarder kroner i 2017.

Det viser gjennomsnittet av anslag TDN Finans har hentet inn blant fire makroøkonomer.

SSB publiserer statistikken torsdag 26. mai klokken 10.00.

Da SSB publiserte statistikken for første kvartal i februar var oljeinvesteringene i 2016 anslått til å være 163,9 milliarder kroner. Det har ikke tidligere vært publisert noe anslag for 2017.

Tidligere har anslagene blitt oppjustert etterhvert som det ble levert plan for utvikling og drift for nye prosjekter. Den seneste tiden har trenden vært at anslagene har blitt nedjustert fordi prosjekter har blitt utsatt eller kansellert og kostnader blitt kuttet.

Anslaget for oljeinvesteringene i 2016 har blitt nedjustert fra 184,9 ved første publisering i mai 2015 til 163,9 millioner ved publisering av statistikken i februar. Økonomens anslag for 2017 indikerer et fall på rundt 16-19 prosent hvis man sammenligner med førtegangspublisering i fjor og 5-8 prosent hvis man sammenligner med det seneste anslaget for 2016 fra februar.

Venter mer «riktig» førsteanslag

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å sammenligne førstegangsanslaget for 2017 med førstgangsanslaget for 2016 på grunn av nedrevideringene.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank venter at førsteanslaget for 2017 er mer «riktig» enn det som ble angitt på samme tid ifjor for 2016, og at nedjusteringene blir mindre enn de som har vært så langt for 2016-anslaget. For 2016 venter han at anslaget blir et par milliarder lavere enn det som ble oppgitt i februar.

- Nedgangen kommer til å bli vesentlig mindre i 2017 enn den er i år. Nedgangen kan også bli mindre enn Norges Bank har lagt til grunn, sier Andreassen.

Andreassen sier at det er store variasjoner fra førstegangsanslaget til endelig anslag, og at det er grunn til å være ekstra varsom når oljesektoren blir utstatt for så store endringer som nå.

- Vi vet heller ikke hvor mye av kuttene i riggrater eller priser som går inn i tallene. Selskapene skal legge til grunn verdien og hvis ratene på enhetene har falt innebærer det en verdinedgang uten at det er at fall i aktiviteten, sier Andreassen.

- Det tror vi ikke på

Jullum venter heller ikke de samme nedrevideringene av 2017-tallene som det var for 2016-tallene.

- For at det skal skje må vi se oljepriser på 25 dollar fatet, og det tror vi ikke på, sier Jullum.

Både sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets, seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets og Jullum trekker frem at det er størst usikkerhet knyttet til leteinvesteringer.

Aamdal venter at det endelige anslaget for 2017 blir lavere enn de 155 milliardene han venter at tellingen vil vise denne gangen.

- Noe av grunnen er at vi tror at leteinvesteringene overvurderes og vi kan også få effekter av at kronen stryker seg som gjør at kostnaden i kroner går ned, sier Aamdal.

Aamdal tror at dersom tellingen viser et anslag for 2017 mellom 150 og 160 milliarder vil det være ganske nøytralt for markedet, men om telling er lavere enn 150 milliarder vil det bli oppfatet som negativt i markedet, mens et tall over 160 milliarder vil oppfattes som positivt.

Følg markedet på DN Investor

Les også: Oljegigant sparker tusenvis av ansatte

BW Offshore holder lønnsomheten oppe

Asia i dag: Japan gjør klar ny ammunisjon

 

Se DNtv:

Episode 1: Sunniva på vei mot Norseman
Sunniva (35) har et helt spesielt mål når hun skal delta i Norseman for første gang
02:05
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.