AF-gruppen og Aker Solutions melder at de har signert en intensjonsavtale for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap med mål om å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner.

Enkelt forklart skal de sammen fjerne og resirkulere gamle oljeplattformer og er ventet å få en ordrereserve på cirka 2,5 milliarder kroner. Transaksjonen er ventet å bli gjennomført i løpet av andre halvdel av 2021.

Partene skriver at de i en børsmelding at de tar sikte på å gi et betydelig bidrag til en bærekraftig, grønn omstilling av offshoresektoren.

Utelukker ikke børs

Til DN sier konsernsjef Amund Tøftum i AF-gruppen at de ikke kan utelukke at selskapet en dag kommer på børs.

– Dette er en global samfunnsutfordring med anslagsvis 10.000 plattformer som er plassert rundt i verden, sier Tøftum.

Det er om lag 10.000 operative oljeplattformer globalt.

– Vi har unik kompetanse på dette. Dette er god kompetanse som er bygget opp over flere år og som kan eksporteres internasjonalt. Vi mener hvert fall at dette er et godt verdiforslag for kundene. Vi kommer til å levere en solid løsning til kunder som kan få en sikker aktør med solide eiere og komplementær kompetanse. Vi skal tilby resirkulering av oljeplattformer, litt tilsvarende offshores svar på Tomra, sier Tøftum med henvisning til det børsnoterte panteselskapet.

Tøftum tror at ordrereserven på 2,5 mrd. kroner vil kunne vokse i årene fremover og understreker at de har ambisjoner om vekst. Han håper at AF-gruppen og Aker Solutions vil være operative sammen så snart som mulig.

– Vi må la myndighetsorganer foreta vurderinger og prosesser gå sin gang. Vi ser frem til sammen med Aker Solutions å faktisk kunne bidra i det grønne skiftet og kunne eksportere norsk kompetanse globalt, sier Tøftum.

Vil bygge et ledende globalt selskap

– Vår ambisjon er å etablere en unik resirkuleringsaktør, som er posisjonert for å tilby en total dekommisjoneringsløsning for det globale resirkuleringsmarkedet til havs. De to partene har komplementære styrker og egenskaper, med potensial til å bygge et ledende globalt selskap. Sammen skal vi levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål, sier Tøftum i en børsmelding.

– Ved å kombinere Aker Solutions' offshore-, ingeniør- og prosjektgjennomføringskompetanse med AF Gruppens dekommisjonerings- og anleggskompetanse, tar vi sikte på å øke kundenytten gjennom hele avviklingsprosessen og maksimere det totale resirkuleringspotensialet, sier konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions.

– Selskapet vil være unikt posisjonert for å tilby integrerte ende-til-ende-tjenester fra brønnplugging og forsegling til planlegging, fjerning, demontering og resirkulering på egen miljøbase. Bærekraft og sirkulærøkonomi vil være sentrale satsingsområder for det nye selskapet, og vi ser økt aktivitet i markedet for dekommisjonering og resirkulering fremover, sier Digre videre.

Den nye enheten har som mål å gjenvinne mest mulig av materialene i de utrangerte offshoreinstallasjonene. AF-gruppens Offshore Decom har de siste årene oppnådd en kildesorteringsgrad på 94 prosent av konstruksjonene for gjenvinning, hvor metall er hovedkomponenten. Gjenbruk av stål har 70 prosent mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon, som tilsvarer en utslippsreduksjon på en kilo CO2 per kilo gjenvunnet stål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.