Den stadig dypere strømkrisen har sparket nytt liv i debatten om hvorvidt Norge bør bruke mye av kraften i landnettet til å forsyne oljeplattformer offshore – et tiltak som er ment å redusere utslipp kraftig, og som er en forutsetning for å nå klimamålene regjeringen har satt seg.

Denne debatten ligger an til å bli en av de heteste på den store ONS-konferansen i Stavanger som startet mandag morgen og varer utover uken.

Og en av de viktigste skikkelsene i den norske oljeindustrien kaster seg inn i den fra første stund. Karl Johnny Hersvik, som leder Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP – den neste største operatøren på sokkelen – mener problemstillingen på ingen måte kan avvises. Men han tror løsningen blir å prioritere norske interesser.

– Jeg tror den er legitim, sier han til DN om selve debatten, der for eksempel politikere fra regjeringspartiet Senterpartiet har tatt til orde for å utsette tiltak i den akutte situasjonen vi har nå.

Men han viser til uttalelser fra sjefen i Aker og Røkkes høyre hånd, Øyvind Eriksen.

– Jeg tror, når man diskuterer tiltak, som Øyvind Eriksen har sagt, at man må prioritere norske konsumenter og norsk industri. Det er rett og slett ikke mulig for Norge å nå Parisavtalen uten å gjennomføre denne elektrifiseringen, og da må vi sørge for at det er nok elektrisk kraft til å gjøre det og.

– Jeg tror man må prioritere norske konsumenter, og så tror jeg man må akselerere oppbyggingen av ny kapasitet.

– Ved å begrense eksport?

– For eksempel, sier Hersvik.

– Jeg tar i alle fall til orde for at norske forbrukere og industri må prioriteres når man skal se på norsk kraftkonsum og -produksjon.

Men han legger også til:

– Vi trenger et velfungerende kraftmarked som også er rettet mot Europa. Det vil være viktig og nyttig for norske husholdninger og bedrifter langsiktig.

Litt stress

Tidligere hadde Hersvik halset rundt på messeområdet på Stavanger Forum i minuttene før han skulle møte pressen på den første pressekonferansen mandag morgen.

– Puh, det ordnet seg.

Toppsjefen var ikke akkreditert. Men til slutt fikk han badgen sin.

Klokken åtte presis var han klar til å snakke om selskapets storstilte planer for norsk sokkel. Femten planer for utbygging og drift av nye prosjekter, såkalte pud´er, planlegges levert innen året er omme. Det betyr 150 milliarder kroner i nye investeringer.

De planene får Hersvik til å konkludere med at selskapene har levert det de har lovet politikerne da de fikk skattepakken sist sommer.

– Vi leverer det vi lovet, sa Hersvik og viste til analyser som skal vise at de nye Aker BP-prosjektene vil gi 145.000 årsverk i Norge.

– Vi vil prioritere norske leverandører, sier Hersvik.

Lite sannsynlig Barentshav

De største prosjektene er Noaka-feltet og Valhall-feltet i Nordsjøen, som vil koste henholdsvis 80 milliarder kroner og mellom 40 og 50 milliarder kroner.

Men Hersvik heller kaldt vann i blodet til de som venter et eventyr i Barentshavet. til tross for at selskapet også er med på Wisting-prosjektet her. Hersvik legger overfor DN ikke skjul på at meningene har vært delte mellom de geologiske miljøene i Aker BP og Lundin, med sistnevnte som den mest positive. Hersvik sier at han i det siste er blitt mer positiv, men vil likevel ikke gi noen stor sannsynlighet for en større, videre satsing fra selskapet helt nord.

– Vi jobber med saken. Dette er en pågående debatt i Aker BP, om letemodeller, avsetningsmodeller, reservoar, migrasjon, alle disse faglige tingene, sier Hersvik, som peker på at Barentshavet ikke har levert de volumene som en hadde trodd da satsingen startet for flere tiår siden.

– Men regnestykket kan ha endret seg med energikrisen?

– Kanskje. Men på den andre siden er det veldig lite gassinfrastruktur, og det tar lang tid å etablere.

– Du frykter fortsatt at toget er gått?

– Sannsynligheten for det er ikke null.

– Hva er den?

– Det er ikke godt å si. Jeg vil kanskje 20–30 prosent sannsynlighet for at toget er gått.

Samtidig er Hersvik klar på at selskapet ikke vil satse utenfor norsk sokkel i nær fremtid.

– Vi har mer enn nok å gjøre på norsk sokkel, sier Hersvik.

Kraftig vekst

Aker BP er Norges nest største operatørselskap, etter at det tok over Lundin Energys oljevirksomhet i slutten av juni. Røkkes Aker er fortsatt største eier med litt over 21 prosent av aksjene, mens BP eier snaue 16 prosent og Lundin-familien litt over 14.

Det som tidligere var Det norske oljeselskap har vokst seg stort på norsk sokkel med en rekke forskjellige transaksjoner, ikke minst oppkjøpet av BPs norske virksomhet i 2016. Til sammen har selskapet siden Karl Johnny Hersvik overtok som toppsjef i 2014, kjøpt selskaper i Norge for rundt 180 milliarder kroner. Det suverent største, er oppkjøpet av Lundin i år på 125 milliarder kroner

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.