Oljeselskapet Aker BP skriver i en børsmelding fredag morgen at styret har vedtatt at selskapet skal stemme for å sende inn planer for utbygging og drift (pud) for Noaka, Valhall PWP-Fenris-prosjektet, Skarv og Utsira. Samlet er det snakk om elleve pud'er fordelt på de fire prosjektene.

Den endelige godkjennelsen av innleveringene er ventet å skje i løpet av første halvdel av desember, og pud'ene vil deretter bli levert inn til behandling hos myndighetene før slutten av året. Dermed rekker prosjektene fristen for å falle under den gunstige oljeskattepakken som ble vedtatt under pandemien, men justert noe ned av regjeringen i år.

Olje- og gassressursene for prosjektene blir estimert til rundt 730 millioner fat oljeekvivalenter. Selskapets andel av investeringskostnader knyttet til prosjektene blir videre anslått til rundt 19 mrd. dollar mellom 2023 og 2028.

Det tilsvarer rundt 185 milliarder norske kroner etter dagens kurs, og er drøyt 30 milliarder mer enn det konsernsjef Karl Johnny Hersvik uttalte på ONS-konferansen i august at Aker BP skulle investere på norsk sokkel de fem-seks neste årene. Økningen kommer til tross for at Equinors Wisting-prosjekt, der Aker BP er en stor eier, er utsatt med opptil fire år på grunn av en stor kostnadssprekk og ikke blir vedtatt før jul som tidligere planlagt.

Et annet prosjekt som Aker BP opererer, Shrek/Lunde, er også satt på vent, sier Aker BP-talsmann Ole-Johan Faret. Likevel øker altså det totale investeringsanslaget Aker BP presenterer fredag.

– Det er et oppdatert estimat basert på dagens markedssituasjon, men som vi har sagt tidligere skyldes økningen i hovedsak kostnadsinflasjon. Vi mener vi har et godt grunnlag i de ulike prosjektene nå, sier Faret.

Selskapet formidler kun det totale anslaget. Feltvise detaljer kommer når pud'ene overleveres til myndighetene senere denne måneden.

Gigantprosjekt

Noaka består av Alvheim Nord og Fulla-lisensene som Aker BP er operatør for, og Krafla-lisensen som Equinor er operatør for. Utbyggingen blir den neste store i Nordsjøen, med anslått over 600 millioner fat oljeekvivalenter.

Konseptet ble valgt i 2021, etter at Equinor og Aker BP ble enige om utbyggingen året før. Aker BP skriver på sine egne hjemmesider at et betydelig antall av kontraktene vil tildeles norske underleverandører, og Aker Solutions melder også fredag morgen at det venter at Aker BP-prosjekter kan gi kontraktstildelinger til en verdi på rundt 45 milliarder kroner.

Av fire Skarv-pud'er er det kun Shrek som er satt på vent.

– De øvrige tre utbyggingene i Skarv-området har Aker BP godkjent investeringsbeslutninger på. De endelige beslutningene tas per lisens, men fordi totalen er så omfattende har vi gått ut til markedet for å gi beskjed, sier han.

Aker BPs balansepris blir estimert til mellom 35 og 40 dollar per fat totalt sett.

Det er en oppgang fra 30 dollar per fat tidligere, påpeker Pareto i et notat fredag morgen.

«Dette er drevet av skatteendringene (5-6 dollar per fat) og kostnadsinflasjon som etter vår forståelse er på 30–40 prosent nominelt. Kostnadsinflasjonen er som forventet betydelig, men vil ha en lavere effekt etter skatt enn de fleste tror,» skriver analytiker Tom Erik Kristiansen.

Han mener nyheten i sum er nøytral, og at investorer bør kjøpe aksjen om den faller – noe den gjør, med 1,7 prosent cirka ti minutter inn i handelen.

Tatt på sengen

Med styrets godkjennelse av innlevering av pud'er for Noaka og de tre andre prosjektene er Aker BP nå ett skritt nærmere å fullføre det siste store i 2022. Da regjeringen i oktober la frem statsbudsjettet for neste år, kom det nemlig også et forslag om å stramme inn oljeskattepakken som ble vedtatt under korona.

Det kom overraskende på oljeselskapet, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik til DN tidligere i høst, i forbindelse med fremleggelsen av Aker BPs tredjekvartalstall.

Innstramningsforslaget kom mindre enn tre måneder før oljeselskapenes frist for å levere inn utbyggingsplaner dersom prosjektene skal nyte godt av de midlertidige skattereglene.

– Det er noe med timingen. Det er «fair» å si at vi ble tatt på sengen. Vi ventet egentlig ingen endring i denne pakken. Når det kommer så tett opp mot gjennomføring som vi er nå, bare uker unna å levere pud'ene, så blir det nok litt re-arbeid som vi ikke hadde planlagt. I gangene her er det nok mange som har lange dager nå, sa Hersvik.

Oljeskattepakken ble innført sommeren 2020 og har vært både omdiskutert og kritisert fra mange hold for å være for raus. Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 prosent til 12,4 prosent.

Regjeringens justeringer gjør den litt mindre lukrativ for oljeselskapene, og begrunnes med at olje- og gassprisene er mye høyere nå enn da pakken ble vedtatt et par måneder inn i pandemien for to år siden.

Pressekontakt Faret sier det er klart at den foreslåtte innstramningen har hatt en betydning for «den totale prosjektøkonomien».

– Alle prosjektene er blitt regnet på med nye rammebetingelser. Den siste endringen har bidratt til en skatteøkning som gjør at break-even øker med fem-seks dollar per fat.

– Hvor viktig var det å få planene klare før slutten av 2022?

– Det har vært en forutsetning hele veien for prosjektene som ble startet da skattepakken ble vedtatt, sier Faret.

Hersvik ville ikke konkludere med hva som eventuelt kommer til å ryke først, dersom forslaget viser seg å føre til at Aker BP må droppe prosjekter. Han var imidlertid klar på at ingen av de store, opererte prosjektene blir satt i spill som følge av innstramningsforslaget.

Når det gjelder Wisting-prosjektet meldte Equinor forrige måned at pud'en var utsatt til 2026, i påvente av et tryggere leverandørmarked. Selskapet nevnte også usikkerheten rundt rammeverket, men understreket at inflasjon og frykt for ytterligere kostnadsøkninger var den viktigste grunnen. På tidspunktet hadde investeringsanslaget økt fra 60–75 milliarder kroner til hele 104 milliarder.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.