I forkant av fremleggelsen av Aker BPs resultat for fjerde kvartal og helåret 2019 var det knyttet spenning til selskapets produksjonsutsikter i lys av Noaka-konflikten med Equinor.

Dessuten var det ifølge estimatene ventet en markant oppgang fra de svake resultatene i tredje kvartal 2019 da Aker BP for første gang siden starten av 2016 gikk med underskudd etter skatt.

 • I fjerde kvartal fikk Aker BP et driftsresultat på 491 millioner dollar. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 463 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.
 • Inntektene oversteg for første gang én milliard dollar i løpet av et kvartal. På forhånd var det ventet en omsetning på 967 millioner dollar.
 • Resultat etter skatt endte på 112 millioner dollar, opp fra 63 millioner dollar i samme periode året før.
 • Produksjonen var rekordhøy på 191.100 fat om dagen, mot 146.1000 fat om dagen i tredje kvartal.

«Produksjonsveksten kommer som følge av den gode oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, kombinert med fortsatt sterk produksjon fra selskapets øvrige felt», skriver Aker BP i meldingen.

Aker BP er eid 40 prosent av Aker Capital, som igjen er kontrollert av mangemilliardæren og forretningsmannen Kjell Inge Røkke.

– Veldig godt kvartal

– Dette har vært et veldig godt kvartal. I 2019 har vi levert på det vi lovet markedet, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik på en telefonkonferanse.

Han peker tilbake på det han betegner som et fantastisk leteår, samt oppstarten av gigantfeltet Johan Sverdrup.

– Det fremstår for meg som en av de største industrihistoriene på norsk sokkel, sier han.

Johan Sverdrup-feltet produserer nå over 350.000 fat per dag.

Nærmere løsning på Noaka

Det har i lengre tid vært knyttet spenning til hva som vil skje med «Noaka-området» i Nordsjøen hvor Aker BP og Equinor i to år har vært uenige om utbyggingsløsningen. Området er anslått å inneholde mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, men de to partene har foreløpig ikke klart å bli enige om hvordan man best bygger ut feltet.

Nå skal partene ha kommet nærmere en løsning.

– Vi har jobbet med Eqiunor i en periode fra midten av november frem til nå på å utvikle et mulig teknisk konsept som dekker hele området og som tar opp i seg nøkkelelementer i de foregående to tekniske konseptene, sier Karl Johnny Hersvik i telefonkonferansen.

Equinor har operatørskap på den ene delen (Krafle/Askja ved Oseberg), mens Aker BP har ansvaret for en annen del av feltene, som består av Alvheim Nord. Olje- og energidepartementet har nektet å instruere de to selskapene.

– Jeg vil gi Equinor stor honnør. Deres bidrag inn i denne jobben fra november og frem til nå har gjort at løsningen vi nå ser på er teknisk mer robust enn løsningene vi tidligere har sett på. Så ligger det i det vi sier at vi ikke er helt i mål på alle detaljer, sier Hersvik.

Han sier de utnytter det gode fra begge løsningene hvor man både får elementer fra Equinors løsning med to ubemannede plattformer i nord og en prosessplattform i sør, som gir en distribuert prosessering og prosessering av ulike faser som ligger nærmest der de kommer fra, altså gass i nord og olje i sør.

– Igjen har jeg lyst til å gi honnør til Equinor for å ha vært med på å utvikle dette konseptet. Det er ingen tvil om at deres tekniske ekspertise er sentralt i å gjøre konseptet robust, sier Hersvik.

Equinors pressetalskvinne Lise Andreassen Hagir sier de har en god og konstruktiv dialog med Aker BP.

– Vi jobber med å finne gode løsninger for utvikling av Krafla og Noa-områdene. Vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til saken nå, sier hun.

Jekker opp produksjonen

Samtidig som Aker BP legger frem resultater for fjerde kvartal avholder oljeselskapet også sin kapitalmarkedsdag hvor det legger frem sine planer og ambisjoner for det nye året. For 2020 innebærer det at:

 • Aker BP venter å produsere et sted mellom 205.000 og 220.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2020.
 • Investeringer (capex) ventes å utgjøre 1,5 milliarder dollar.
 • Selskapet har planer om å delta i ti letebrønner og venter leteutgifter på rundt 500 millioner dollar.
 • Utgifter til fjerning av brønner er i 2020 anslått til 200 millioner dollar.
 • Produksjonskostnader per enhet ventes å gå ned med om lag 20 prosent i forhold til 2019, ned til et nivå på om lag 10 dollar per fat oljeekvivalenter.
 • Utbytte er som tidligere kommunisert foreslått til 850 millioner dollar for 2020. Samlet utbytte i 2019 var 750 millioner dollar.
 • Fra og med 2020 vil Aker redusere sitt utslippsnivå til under fem kilo karbondioksid pr fat.

Inngår bytteavtale

I en separat melding tirsdag fremkommer det også at Aker BP har inngått en byttehandel med PGNiG Upstream Norway:

 • Aker BP bytter sin eierandel på 3,3 prosent i Gina Krog-feltet i Nordsjøen og en eierandel på 11,9175 prosent i lisens 127C i Norskehavet mot en fem prosent eierandel i lisens 838, samt kontanter.
 • Lisens 838 inneholder det nye Shrek-funnet nær det Aker BP-opererte Skarv-feltet. Overføringen av operatørskapet til Aker BP gjør at selskapet kan foreta en effektiv utvikling av Shrek-funnet og knytte det tilbake til Skarv-feltet. Lisensen har også ytterligere letepotensial, ifølge selskapet.
 • Etter transaksjonen kontrollerer Aker BP 35 prosent av 838-lisensen, drøye 88 prosent av 127C-lisensen og har ikke lenger en eierandel i Gina Krog. I tillegg får Aker BP 62 millioner dollar i kontantbetaling, hvorav 51 millioner dollar betales ved gjennomføring av transaksjonen og 11 millioner avhengig av utviklingen på Alve Nord-funnet.
Aker BP fikk tilbud om 15 andeler

Ulike syn fra meglerhusene

Pareto Securities ventet ifølge TDN Direkt på forhånd at Aker BP ville fremheve robusthet i produksjonen og planer om økte utbytter.

– Støttet av sterk balanse, økt kontantstrøm etter produksjonsoppstarten på Johan Sverdrup og fleksible fremtidige investeringer, bør dette skape trygghet i investeringscaset og trigge kursoppgang, het det i en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Pareto Securities estimerer en produksjon fra Aker BP på 210.000 fat pr dag i 2020, noe som er opp 33 prosent år over år og på linje med konsensus. Meglerhuset trekker frem at Noaka-diskusjonene med Equinor er den største risikoen for timingen til Aker BPs fremtidige vekst, men mener begge selskaper har incentiver til å finne en løsning.

RBC Capital Markets ventet at Aker BP vil prate positivt om fri kontantstrøm på kapitalmarkedsdagen, etter produksjonsoppgangen til 191.000 fat pr dag i fjerde kvartal 2019. Meglerhuset ventet en produksjon fra Aker BP på 210.000 fat pr dag i 2020, på grunn av opptrapping til platåproduksjon på Johan Sverdrup-feltet til sommeren.

Videre ventes det mer informasjon rundt leting og avgrensning, særlig for Frosk-funnet.

Så langt i år er Aker BP ned 10,31 prosent på Oslo Børs, og har som mange andre oljeaksjer vært sensitiv for kurssvingninger knyttet til usikkerheten rundt spredningen av korona-viruset.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.