Tunge busser ruller forbi i verdensmetropolen London. Det er ikke det eneste stedet petroleum brennes av i høy takt midt i oljenedturen. 

– Folk går glipp av dette. Etterspørselen er veldig sterk. Alle snakker om at etterspørselen i fremtiden vil være veldig svak. Men i november var oljeetterspørselen tre millioner fat høyere enn i november året før. Det er uten sidestykke, sier oljeanalytiker Amrita Sen, som er basert i London.