Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent med levering neste måned noteres nå til 51,40 dollar. Det er høyere enn hva det koster for et fat med nordsjøolje med levering måneden etter, som fredag morgen noteres til 51,23 dollar. 

At markedet er villig til å betale mer for olje med levering neste måned, enn for olje med levering om to måneder, indikerer at oljemarkedet strammes til. Denne utviklingen kalles «backwardation» og kan være et tegn på at tilbudet av olje minker. 

Tegn til innstramning 

«Backwardation» er en situasjon som oppfordrer dem som sitter med olje lagret til å slippe det ut i markedet, i stedet for å holde det igjen og selge det på et senere tidspunkt. Det er også et signal om at investorer og andre markedsaktører endelig ser tegn til at overfloden av olje letter, skriver Financial Times. 

– Vi observerer for øyeblikket trekk i oljelagre og en «backwardation» i nordsjøoljen. Vi er ikke nede på femårsgjennomsnittet i lagrene, men det skjer en viss rebalansering, sier Olivier Jakob i konsulentselskapet Petromatrix til FT. 

Fall i lagrene 

I en fersk rapport fra det internasjonale energibyrået IEA fremgår det at oljelagrene i OECD-landene og i USA krymper. Ifølge rapporten falt oljelagrene i OECD-landene med 9,2 millioner fat i andre kvartal, sammenlignet med kvartalet før. 

– Endelig ser vi at OECD-lagrene falt i juni. Det er bra. Endelig, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB. 

Kommersielle råoljelagre ble redusert dobbelt så mye som normalt, fremgår det av rapporten. Råvareanalytiker Schieldrop mener IEA nå tegner et annerledes bilde av situasjonen i oljemarkedet. 

Kontango 

Det motsatte av «backwardation» er «contango», som er en situasjon der den forventede prisen på olje fremover i tid er høyere enn prisen for levering av olje i dag. Amerikanske skiferoljeprodusenter har tjent store penger på dette. 

Når prisene forventes å være høyere fremover, kan selskapene sikre seg mot svingninger i prisen ved å låse salgskontraktene til den høyere prisen som er forventet fremover.

Økt Opec-produksjon 

Oljeprisen har falt fredag morgen, etter å ha nådd sitt høyeste nivå siden mai torsdag formiddag. Utover dagen torsdag falt prisen på nordsjøolje mer enn tre prosent etter at Opecs månedsrapport viste en økning i egenproduksjonen i juli. 

– Fallet kommer i etterkant av en brukbar oppgang gjennom dagen i går etter at Opec oppjusterte anslagene for etterspørselen etter sin olje, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i sin morgenrapport Torsdag. 

Oljekartellets anslag viser at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen fra de 14 medlemmene av Opec var på 32,9 millioner fat per dag forrige måned. Det er en økning på 172.600 fat per dag, sammenlignet med juni. (Vilkår)

Guam-beboerne ikke bekymret etter rakett-trusler
Nord-Korea hevder landet planlegger å skyte flere raketter i retning av den amerikanske stillehavsøya Guam som en «kritisk advarsel» til USA.
01:13
Publisert: