Oljemarkedet kan ha undervurdert Kinas oljeetterspørsel.

Ifølge statistikk fra kinesiske myndigheter økte landets oljelagre med en million fat om dagen i perioden april til august, og har ifølge Barlcays nådd bemerkelsesverdige høye nivåer.

Men i en rapport skriver storbanken at satellittbilder antyder at økningen i landets oljelagre skjer langt tregere enn myndighetene oppgir.

Satellitten sier: to tredjedeler mindre

Data fra Ursa Space Systems viser at Kinas oljelagre økte med 360.000 fat om dagen gjennom april til august. Det tilsvarer en økning på 87 millioner fat fra januar til august, ifølge Barclays.

Kinesiske myndigheter oppgir altså at oljelagrene vokste nesten tre ganger så mye som markedet tror.

– Hvis disse dataene stemmer og reflekterer bred aktivitet i den kinesiske oljesektoren, er dette bullish for oljemarkedet fordi det betyr at raffineriene i Kina kjører på, og at sluttforbruket kan være undervurdert, og at den globale oljebalansen er strammere enn konsensus og våre anslag sier, skriver analytikerne Michael Cohen og Warren Russell i rapporten.

«Bullish» er et uttrykk for stigende priser.

Kina er verdens største importør av olje. Forrige måned kjøpte Kina råolje fra utlandet for 9,04 millioner fat om dagen. Importen fra januar til september økte med 12,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Bloomberg News.

Dette driver kinesisk oljeappetitt

Det er ifølge Barclays tre faktorer som driver Kinas appetitt for råolje:

  • Fallende produksjon innenlands.
  • Uavhengige raffinerier har fått større tilgang til import og eksport.
  • En oppbygging av strategiske petroleumsreserver i Kina.

Satellitter tar en stadig viktigere rolle i overvåkningen av aktiviteten i ulike bransjer, for eksempel innen shipping der man kan kontrollere hvor mye som blir lastet på ulike skip og hvor de seiler hen.

– Markedsaktører vil bruke dette som et supplement for å bekrefte tradisjonelle fundamentale indikatorer. Hvis trenden som er observert i disse satellittdataene stemmer, kan det etter hvert føre til at byråer må justere figurene for kinesisk etterspørsel oppover, skriver Barclays' analytikere.(Vilkår)

Se hva som skjer når DNs journalist tester akselerasjonen på verdens raskeste stasjonsvogn
Mercedes-AMG E 63 S er avsindig rask. Samtidig er den diskret og byr på masse plass. Et perfekt kompromiss?
01:40
Publisert: