Oljeselskapet Lundin var lenge den store stjernen i Barentshavet, med seks funn på syv forsøk. Utover i 2017 gikk det langt dårligere. Store håp som Hufsa og Hurri like ved Alta- og Gotha-funnene viste seg å være tørre. Nå er spørsmålet om Alta og Gotha står på egne ben. Reservoaret er vanskelig. I mars drar derfor Lundin i gang med produksjonstest over et par måneder for å kartlegge hvor mye olje det kan være mulig å få ut av bakken.

– På Alta, ja. Det er veldig viktig for å kartlegge produserbarheten fra den type reservoar, sier Lundins norgessjef Kristin Færøvik.

– Er det noen av disse funnene deres i Barentshavet som nærmer seg grunnlag for en selvstendig utbygging?

– Vi har et stort håp om at Alta skal komme dit, sier hun, og håper at testen vil gi noen nødvendige svar.

Hvis det blir en utbygging, er det i så fall snakk om en flytende produksjonsinnretning koblet til undervannsinstallasjoner spredt over et ganske stort område på 380 meters havdyp.

Trenger svar

Aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets mener det er på tide at Lundin gir ny informasjon om sitt mest aktuelle utbyggingsprospekt i Barentshavet. Enn så lenge har han 400 millioner utvinnbare fat i regnearket sitt. I så fall tilsvarer Alta og Gohta to tredjedeler av Statoils nærliggende Johan Castberg-prosjekt, som nylig ble vedtatt utbygget til 49 milliarder kroner.

– Markedet trenger et oppdatert ressursestimat for Alta og Gotha, sier Sveen-Nilsen.

Tidligere hadde han Lundin som en av sine aksjefavoritter, men han anbefaler nå salg av aksjen etter en sterk kursutvikling de siste årene. Han mener også at leteskuffelsene det siste året gjør det mindre trolig at aksjeinvestorer legger inn en like stor premie knyttet til Lundins leteaktivitet som tidligere.

I år sikter selskapet mot å være med på mellom ti og tolv brønner på norsk sokkel. I tildelingen av leteareal i den såkalte TFO-runden tirsdag, fikk selskapet for øvrig andeler i 14 nye letelisenser, hvorav seks som operatør.

Legger nye planer

Færøvik mener det nye letearealet vil bidra til et interessant leteprogram fremover.

– Vi har begynt å bygge program for 2019, selvfølgelig og er veldig fornøyd med tildelingen, sier hun.

– Hvor skuffet er du over fjorårets resultater i Barentshavet, spesielt med Hufsa og Hurri?

– Jeg har vært med så lenge at jeg vet vi ikke har et funn før brønnen er ferdig. En brønn er tørr inntil det motsatte er bevist, sier hun.

Barentshavet gir også noen tilleggsutfordringer, derav behovet for en langvarig produksjonstest i Alta.

– Det vi må jobbe med, er å forstå petroleumssystemene. Vi har til dels funnet et godt reservoar, og så har vi funnet olje noen plasser. Vi må rett og slett forstå petroleumssystemene bedre.(Vilkår)