Mandag meldte Statoil at den tredje av sommerens fem letebrønner i Barentshavet resulterte i skuffelse. Den såkalte Gemini Nord-brønnen påviste litt gass og bitte litt olje, men med et samlet volum på under ti millioner fat, er funnet langt fra kommersielt. 

Tidligere i sommer har heller ikke letebrønnene Blåmann og Kayak levd opp til forventningene, selv om Kayak trolig er kommersielt med rundt 50 millioner fat. Statoil kaller riktignok alle boringene for funn, men aksjeanalytiker Anders Holte i Danske Bank er ikke imponert. 

– To av tre Statoil-letebrønner har vært under pari i sommer. Det ene funnet i Kayak er dessverre kun kommersielt som følge av at det ligger i nærheten av Castberg-feltet, sier Holte. 

I en analyseoppdatering viser han til at Statoils volumanslag for alle tre brønnene før boring var vesentlig høyere enn fasiten viste. 

Giganten gjenstår

Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel Jez Averty slår an en mer positiv tone, og mener brønnresultatene gir grunn til «forsiktig optimisme om ytterligere potensial». 

– Ambisjonen for brønnen var å påvise ytterligere oljeressurser i nærheten av Wisting-funnet, men som for Blåmann-brønnen, fant vi gass, medgir likevel Averty i pressemeldingen. 

Nå seiler leteriggen «Songa Enabler» videre for å gå løs på det såkalte Korpfjell-prospektet lengst øst i det norske Barentshavet, like ved russergrensen. Dette området er først nylig blitt åpnet for oljeleting etter at grenseavtalen med Russland kom i stand i 2010, og Korpfjell er kjent som kanskje den siste geologiske gigantstrukturen som ikke er utforsket på norsk sokkel. I tillegg gjenstår letebrønnen Koigen Central, som skal ligne mye på Johan Castberg-funnet og være relativt lite risikabel. 

– Korpfjell gjenstår. Det er det største og mest interessante prospektet, men har også høyest risiko, sier Holte.

– En må også huske at det ikke alltid er størrelsen på prospektene som er viktigst, men reservoarkvaliteten. Ofte har man funnet gass i tynne lag i Barentshavet. Det er så langt en utfordrende geologi å jobbe med.

Tror mer på Lundin

Aksjeanalytikeren foretrekker andre oljeselskaper fremfor Statoil. Det henger også sammen med leteresultatene i Barentshavet, der ett selskap peker seg ut. 

– I Barentshavet er sannsynligheten for å gjøre kommersielle funn liten med mindre du heter Lundin Petroleum, sier Holte.

I Barentshavet er sannsynligheten for å gjøre kommersielle funn liten med mindre du heter Lundin Petroleum
Aksjeanalytiker Anders Holte

Selskapet har utmerket seg med funn som Alta, Gohta og Filicudi. Derfor venter han også spent på resultatene fra de såkalte Hufsa- og Hurri-brønnene Lundin skal bore i Barentshavet i år. Mindre oljeselskaper har trenger heller ikke å gjøre fullt så store funn som Statoil må gjøre for at det skal slå ut på verdsettingen. 

Han mener også andre faktorer taler for å investere i Lundin og Aker BP fremfor Statoil, særlig hvis en er optimistisk til oljeprisen. Disse selskapene er rett og slett mer rendyrkede oljeselskaper, mens Statoil for en stor del er prisgitt et problemforfulgt europeisk gassmarked.

 (Vilkår)

Desperat velgerjakt
Venstreleder Trine Skei Grande suser rundt i en liten, lysegrønn elbil for å vinne stemmer. På en vanlig sommerturnédag møter hun gründere, lokalpolitikere og Pokémon-spillere.
02:08
Publisert: