Regjeringen lyser ut alle blokkene som oljenæringen ønsket i Barentshavet. Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde nettopp utlysningen på Sandefjord-konferansen der oljebransjen er samlet i dag.

- Det har vært en dragkamp mellom regjeringen og småpartiene om hvor stor utlysningen skulle bli, og det er gledelig at regjeringen nå åpner et stort nytt område for oljenæringen, sier styreleder i NHO Finnmark, Arvid Jensen.

For første gang på tjue år lyser regjeringen ut nye leteområder for oljenæringen, etter at Norge og Russland ble enige om delelinjeavtalen i 2011. Stridens kjerne mellom partiene har vært om noen av lisensene kommer for nær iskanten, som er et viktig oppvekstområde for alt levende liv i området.

I forhandlingene har Venstre og Krf hevdet at man må følge Polarinstituttets definisjon av iskanten. I høringsuttalelsene til utlysningen i 2014 definerte etaten maksimal utbredelse av iskanten til å gå sør for noen av de mest lovende områdene for olje og gass.

I dag ble det kjent at Miljøverndepartementet har fastsatt en ny grense for iskanten, samme dag som olje- og energidepartementet offentliggjør utlysningen av 23. runde. Miljøvernminister Tine Sundtoft sier den nye grensen baserer seg på oppdaterte data fra Polarinstituttet.

Polarinstituttet skre i sin høringsuttalelse at maksutbredelsen av iskanten går sør for noen av de mest lovende oljeområdene. I sine nye oppdaterte beregninger går den nye iskanten nå nord for alle lisenser i 23 runde. Dermed kan regjeringen lyse ut alle de viktigste lisensene uten å komme i direkte konflikt med iskanten.

– Utlysningen har blitt forsinket av småpartiene, som ønsket en mindre utlysning enn regjeringen. Men Venstre klarte ikke å stoppe dette. Nå får oljebransjen alle de blokkene man ønsket, og det er viktig for Norges strategiske satsning i nord, sier Jensen, som tror utlysningen blir svært viktig for nordnorsk næringsliv. 

- Det er svært gledelig for Norge som oljenasjon at oljeselskapene og leverandørindustrien får et nytt stort område å lete i. Fremover kan Barentshavet blir det viktigste området for norsk oljebransje, og det er svært viktig for nordnorsk næringsliv, kanskje spesielt Øst-Finnmark, sier Jensen.

- Dette er fullstendig uforsvarlig, både av hensyn til miljø og klimaet. Miljø- og energiminister Tine Sundtoft har blitt en oljeminister. Miljøetatene fraråder oljevirksomhet i en rekke av disse områdene fordi de er for nær sårbare områder, sier petroleumsansvarlig Silje Lundberg i Bellona.

Regjeringen har blitt enige med mellompartiene om å legge fram en stortingsmelding, som blant fastsetter hvor iskanten skal gå.

 

Les også: - Det vil være en gigantisk feilinvestering for kongeriket Norge dnPlus

Les også: Strid om iskanten utsetter oljeutlysninger

Les også: Omstridt oljekamp i ishavet dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.