Statoil bekrefter i en pressemelding onsdag formiddag at Bergen også blir åsted for det nye digitale driftsstøttesenteret, slik DN omtalte på forhånd. Senteret er ment å generere 15,5 milliarder kroner i merverdier for Statoil fra 2020 til 2025 gjennom økt produksjon og redusert nedetid. Hensikten er å ta i bruk massiv datakraft og kunstig intelligens i kombinasjon med Statoils beste ingeniører for å finne frem til beste praksis på tvers av sokkelen.

– Ved å jobbe på tvers av fagfelt og bedre utnytte operasjonsdata og digitale teknologier, vil senteret levere forbedringer for drift og vedlikehold på plattformene, sier direktør for driftsteknologi Kjetil Hove.

Bergen blir også senter for et boreoperasjonssenter som på tilsvarende vis skal benytte digitalisering for å fremelske den beste praksisen på tvers av selskapet.

50-100 millioner kroner

Da Eldar Sætre lanserte planen om driftsstøttesenteret i DN i november var opprettelsen anslått å koste mellom 50 og 100 millioner kroner. På senteret skal selskapet samle sine beste ingeniører og ta i bruk mengder av datakraft og kunstig intelligens for å optimalisere produksjon og vedlikehold for alle sine norske felter. Samtidig skal selskapet trekke på erfaringen fra et par tusen ingeniører på tvers av selskapet og på flere kontorsteder. Det er ikke snakk om mange nyansettelser knyttet til senteret.

I november var ambisjonen at senteret skulle generere verdier tilsvarende ti milliarder kroner, men ambisjonene har økt kraftig.

Offensive tall

Under Statoils kapitalmarkedsdag i London i februar viste sjef for norsk sokkel Arne Sigve Nylund og teknologidirektør Margareth Øvrum frem langt mer offensive tall for digitaliserings- og innovasjonspotensialet.

  • For det første skal digitalisering og innovasjon gi tre prosent økt produksjon fra Statoils produserende felter i perioden 2020 til 2025, noe som tilsvarer to milliarder dollar før skatt for Statoil alene.
  • For det andre skal digitalisering og innovasjon gi 15 prosent lavere borekostnader.
  • For det tredje skal digitalisering og innovasjon gi 30 prosent lavere utbyggingskostnader for fremtidige felter.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø hadde tirsdag ikke fått beskjed om lokaliseringsvalget, og argumenterer uansett for at Statoils hjemby er det naturlige valget som smartby med digitaliseringsambisjoner. (Vilkår)