Like etter at Bjarne Skeie startet oljeselskapet Skeie Energy utstedte familiens investeringsselskap Skeie Technology i 2008 en såkalt morselskapsgaranti for oljeaktiviteten.

Nå, snart ti år etterpå, har Skeie vunnet en stor seier mot staten i spørsmålet om hva denne morselskapsgarantien omfatter. Staten mener garantien også omfatter et skattekrav på 400.691.277 kroner mot det skakkjørte oljeselskapet. Det er ikke Oslo tingrett enig i.

«Retten har kommet til at statens krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt leterefusjon ikke er et krav som omfattes av Skeie Technology's morselskapsgaranti. Hverken ordlyd, konteksten, formålsbetraktninger, garantiens forarbeider, juridisk teori eller hensynet til en balansert avtale tilsier dette», heter det i dommen, der det for ordens skyld slås fast:

«Staten har tapt saken fullstendig.»

Gleder seg

Partner Kyrre Eggen i advokatfirmaet CLP er særdeles fornøyd. Han har representert Skeie Technology i retten, og mener dommen er så klar på alle punkter at den bør bli stående.

Partner Fred Arthur Andersen og partner Kyrre Eggen i advokatfirmaet CLP og representerte eierselskapet Skeie Technology og styreleder Geir Worum i Oslo tingrett. Her fra forhandlingene i oktober.
Partner Fred Arthur Andersen og partner Kyrre Eggen i advokatfirmaet CLP og representerte eierselskapet Skeie Technology og styreleder Geir Worum i Oslo tingrett. Her fra forhandlingene i oktober. (Foto: Javad Parsa)

– Dommen er i samsvar med det vi har hevdet hele veien, det er vi fornøyd med, sier Eggen.

Skeie Technology har hele tiden ment at morselskapsgarantien knytter seg til operativ risiko ved å drive oljevirksomhet, spesielt forurensningsansvar, og ansvar for opprydning etter opphørt virksomhet og eventuelle ulykker.

– Vi har hele tiden hevdet at ansvaret er knyttet til den risikofylte virksomheten i Nordsjøen, sier Eggen.

Helt fra starten av norsk oljealder har morselskapene, typisk store internasjonale oljeselskaper, avgitt slike morselskapsgarantier for sine norske datterselskaper. Hensikten var at de store konsernene ikke bare kunne stikke av fra problemer som måtte oppstå. Dommen diskuterer grundig historie og praksis, og kommer frem til at skatteansvar aldri har vært en del av garantien.

«Dersom staten virkelig mente det de nå hevder, har de hatt foranledning til å endre ordlyden på garantien. Allerede da ordlyden ble utformet, mente man at den ikke dekket skattekrav. Senere ble det påpekt av flere at ordlyden i seg selv nok ikke dekket skattekrav, eller i beste fall var uklar, uten at man valgte å endre den», heter det i dommen.

Staten blir pålagt å betale Skeie Technologys saksomkostninger på 2,3 millioner kroner.

Skuffet

Advokat Hallvard Gilje Aarseth hos Regjeringsadvokaten er skuffet over dommen. Staten har en måned på seg til eventuelt å anke saken.

– Vi vil lese dommen grundig og bruke tiden fremover til å vurdere hva vi skal gjøre, sier Aarseth.

For øvrig har han ingen kommentarer nå, annet enn i at han er uenig i flere av resonnementene i dommen.

Rettsbataljene relatert til Skeie Energy, som i dag heter EPH, er uansett ikke over av denne grunn. Økokrim har reist tiltale mot både selskapets tidligere toppsjef og mot en tidligere direktør i leverandørselskapet TGS Nopec for skattesvik. Økokrim mener de to konspirerte for å utnytte den såkalte leterefusjonsordningen. Selskapet skal ha rapportert urealistisk høye letekostnader knyttet til kjøp av tjenester fra TGS i den hensikt å få kontantutbetaling fra staten.

På dette vis skal selskapet urettmessig ha fått utbetalt rundt 400 millioner kroner fra staten over leterefusjonsordningen. Selskapet sitter i dag ikke på noen ting av verdi, som er bakgrunn for at staten har prøvd å få pengene tilbake fra morselskapet Skeie Technology.

Bjarne Skeie og hans folk har også halt sin tidligere oljeselskapssjef for retten relatert til denne saken. Selv trues Skeie med erstatningssøksmål av både DNB og TGS.

Selv er han ikke videre taletrengt etter at dommen ble kunngjort mandag.

– Beklager, jeg sitter opptatt. Ha det, sier Skeie og legger på når DN spør om han er fornøyd med utfallet. (Vilkår)

Thina Saltvedt håper #metoo-kampanjen gir aksept for å si i fra om uakseptabel oppførsel
Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, håper #metoo-kampanjen fører til at vi kan få flere historier om maktmisbruk opp og ut i lyset.
01:47
Publisert: