Regjeringsadvokaten forbereder nå en sak som skal opp for Oslo tingrett i oktober. Spørsmålet er om familieselskapet Skeie Technology må dekke datterselskapets gjeld til staten med utgangspunkt i en garanti gitt i 2008. 

– Statens syn er at morselskapsgarantien i utgangspunktet omfatter ethvert krav som staten måtte ha mot E&P Holding knyttet til E&P Holdings oljevirksomhet – herunder også skattekrav. Den kommende rettssaken mellom staten og Skeie Technology gjelder spørsmålet om E&P Holdings ubetalte skattegjeld kan kreves dekket av morselskapet, skriver advokat Hallvard Gilje Aarseth hos Regjeringsadvokaten. 

Gjelden tårner seg opp

I mai 2016 var skattekravet kommet opp i 455 millioner kroner med renter i henhold til 2015-regnskapet fra Skeie Technology. Det meste av skattekravet mot datterselskapet E&P Holding skriver seg fra et omstridt seismikkjøp det nå inaktive oljeselskapet gjorde med leverandørselskapet TGS-Nopec i 2009. 

Transaksjonen har ført til mer enn skattekrav. Økokrim tiltalte i vår to tidligere ledere i selskapene for grovt skattesvik, og ila både E&P Holding og TGS-Nopec forelegg på 85 millioner kroner hver. De tre andre partene bestrider kravet, men E&P Holding vedtok denne uken forelegget. 

E&P Holding har imidlertid liten mulighet til å betale hverken skattegjelden eller Økokrim-forelegget. Oljeselskapet hadde 981 millioner kroner i negativ egenkapital ved utgangen av 2015, og ingen inntekter. Skattegjelden med renter samt Økokrim-forelegget gjør at statens krav nå er kommet opp i nærmere 600 millioner kroner.

Skeie Technology hadde i 2015 en bokført egenkapital på omtrent det samme, 603 millioner kroner. 

– Innkreving av det forelegget som Økokrim har ilagt har til nå ikke vært et tema i saken, skriver Aarseth uten å ville spekulere ytterligere.

Styreleder i E&P Holding, Bjarne Skeies mangeårige advokatforbindelse Tom Knudsen, hevder overfor DN at morselskapsgarantien hverken gjelder for skattekravet eller Økokrim-forelegget. Etter Skeie-systemets oppfatning dekker garantien bare kostnader relatert til oljevirksomhet, for eksempel til fjerning av installasjoner eller opprydning etter oljeutslipp. 

Morselskapsgarantien

Slike morselskapsgarantier har lenge vært vanlig i norsk oljevirksomhet, fordi staten ønsket å sikre seg mot at internasjonale konserner skulle stikke av fra regningen dersom deres norske datterselskaper havnet i trøbbel. Det uvanlige er at oljeselskapet E&P Holding, tidligere Skeie Energy, er familiekontrollert. Skeie Technology eier 68 prosent av datterselskapet. I flere år ønsket Skeie å børsnotere eller selge oljeselskapet, mye fordi han var bekymret for garantiansvaret, forklarte han i Jæren tingrett før årsskiftet. 

Det har over lang tid ikke lyktes DN å få kommentarer fra Bjarne Skeie, som er oppført både som daglig leder og styreleder i Skeie Technology. 

«Skeie Technology bestrider kravet, da den avgitte garantien ikke dekker krav under petroleumsskatteloven og alminnelig skattelov», heter det i selskapets årsrapport fra 2015, der det også opplyses at staten i tillegg holder Bjarne Skeie personlig ansvarlig for tilbakebetaling av 326 millioner kroner relatert til seismikkjøpet siden han tidligere var enestyre i E&P Holding. 

Aarseth hos regjeringsadvokaten understreker at kravet ikke handler om å overstyre det begrensede ansvaret som ligger til grunn for aksjeselskaper. 

 – Staten retter ikke noe krav mot Skeie Technology fordi Skeie Technology er aksjonær, men fordi Skeie Technology har avgitt en garantierklæring. I enhver slik garanti ligger det at man påtar seg et ansvar på vegne av andre, skriver Aarseth. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: